Gereklik nedir, Gereklik ne demek

  • Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza

Fransızca'da Gereklik ne demek?:

indication

Osmanlıca Gereklik ne demek? Gereklik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

lüzûm

Gereklik kısaca anlamı, tanımı:

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Lüzum : Gerek, gereklik, gereklilik, icap.

İcap : Olumlama. Gerek, gereklik, ister, lüzum.

İktiza : Gerekli olma, gerekme.

Gereklik kipi : [Bakınız: Gelişimli kipler] (Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im) K.T. gelmelisin (gel-meli-sin) K.T. gelmeli (gel-meli) K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz) K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz) K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler)

Gereklik tümcesi : Genellikle gereklik kipiyle kurulan ve eylemin yapılması gerektiğini belirten tümce: Eve gitmeliyim; Bugün hava güzel kırlara gitmeli; Onun buraya gelmesi gerekiyor vb.

Diğer dillerde Gereklik anlamı nedir?

İngilizce'de Gereklik ne demek? : n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement

Fransızca'da Gereklik : nécessité [la], exigence [la]

Almanca'da Gereklik : n. Zwangsläufigkeit

Rusça'da Gereklik : n. необходимость (F), надобность (F), желательность (F)