Gereklilik kipinin rivayeti nedir, Gereklilik kipinin rivayeti ne demek

Teknik terim anlamı:

Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip -mAlIymIş ekiyle karşılanır. Kip eki ile, rivayet eki arasındaki i- ek-fiili bazen korunmuş bazen de yerini-y- koruyucu ünsüzüne bırakmıştır: al-malı-y-mışım, al-malı-y-mışsın, al-malı-y-mış ve benzerleri Bu durumu vaktiyle düşünmeliymişim. Fakat şimdi kendisi yapacakmış. En iyisi evine gitmeli ve iyice düşünmeliymiş! Ankara’ya bir de Cumhuriyetin ilk yıllarında gelmeliymişiz ki, bugünkü durumla farkı iyi karşılayabilelim. vb.

Gereklilik kipinin rivayeti tanımı, anlamı

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme

Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli. Boyunduruk ortasına kayışı kaydırmamak için geçirilen ağaç. Kayışın kaymaması için boyunduruğun ortasına geçirilen ağaç parçası.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Gereklilik : Gerekli olma durumu, lüzum. Zorunluluk.

Gereklilik kipi : Fiilin yapılması gerektiğini belirten, -malı / -meli ekiyle kurulan isteme kipi: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi.

 

Rivayet : Söylenti. Bir olay, bir haber veya sözü nakletme.

Koruyucu ünsüz : Bağlayıcı ünsüz.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Anlatılma : Anlatılmak işi.

Koruyucu : Koruyan kimse, muhafız. Himaye eden, kollayıcı, hami. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).

Vaktiyle : Zamanında, uygun zamanda. Bir zamanlar. Oldukça eski bir zamanda.

Sonradan : Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda, muahharan.

Kendisi : Kendisi.

Düşünme : Düşünmek işi, tefekkür. Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

Bugünkü : Bugüne özgü, bugün olan, bugün yapılan.

Yapacak : Hamur açmaya yarayan tahta.

Diğer dillerde Gerekli yeterli koşul anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekli yeterli koşul ne demek ? : necessary-sufficient condition