Gerekme nedir, Gerekme ne demek

  • Gerekmek işi, iktiza, istilzam

Gerekme anlamı, kısaca tanımı:

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gerekmek : Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olmak, gerek olmak, lazım olmak, icap etmek, iktiza etmek.

İktiza : Gerekli olma, gerekme.

İstilzam : Gerektirme.

Gerekmezcilik : İnsanın istenç özgürlüğünü saltıklaştırarak, gerçekte bilimin temeli olan gerekirciliği ve nedenselliğin genel geçerlilik niteliğini yadsıyan öğretilerin genel adı.

Gerekme ile ilgili Cümleler

  • Çoraplar uygun boyutta olması gerekmektedir.
  • Bana herhangi bir yardım gerekmeyecek.
  • Tom'un, benim nereye gittiğimi bilmesi gerekmez.
  • Ali partiye gitmesi gerekip gerekmediğini bilmiyor.
  • Sana söylemem gerekip gerekmediğini bilmiyorum.
  • Bağırman gerekmez, şimdi seni iyi duyabiliyorum.
  • Tom'un tüm ayrıntıları bilmesi gerekmez.

Diğer dillerde Gerekme anlamı nedir?

İngilizce'de Gerekme ne demek? : requirement.