Geri kalmış nedir, Geri kalmış ne demek

Geri kalmış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Az gelişmiş (ülke, toplum)

Geri kalmış anlamı, kısaca tanımı:

Geri kalmışlık : Az gelişmişlik.

Gelişmiş : Gelişme gösteren, ümranlı.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Az : Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Azot elementinin simgesi. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı.

Geri kalmış bölge : İktisadi kalkınmasını tamamlayamamış, iktisadi açıdan güçsüz bölge. Bir ülkede, kaynakları, gelişme düzeyi ve gelişme hızı yönünden, ülkenin işleyimselleşmiş ve kentleşmiş ileri bölgeleriyle arasında belirli ayrımlar bulunan, genel toplumsal ve ekonomik düzeyi ülke ortalamasının altında kalmış bölge. bk. az gelişmiş bölge. Ekonomik yönden gelişememiş ve yaşama düzeyi çok düşük olan bölge.

Geri kalmış kromozom : Anafaz esnasında bir ya da daha fazla sayıdaki kromozomun, kutuplara doğru hareketinin gecikmesi.

Geri kalmış ile ilgili Cümleler

  • Saatim beş dakika geri kalmış.
  • O saat geri kalmış.
  • Kol saatim geri kalmış olmalı.
  • Saatimi ayarlamalıyım. Geri kalmış.
  • Lütfen saati ayarlar mısınız. Geri kalmış.
  • O, fikrini ifade etmede geri kalmış.
  • Saat on dakika geri kalmış.
 

Diğer dillerde Geri kalmış anlamı nedir?

İngilizce'de Geri kalmış ne demek? : adj. underdeveloped, backward, slow

Fransızca'da Geri kalmış : arriéré/e, ralenti, retardé/e

Almanca'da Geri kalmış : unterentwickelt

Rusça'da Geri kalmış : n. отставший (M)

adj. отсталый