Geri zekalı nedir, Geri zekalı ne demek

Geri zekalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Zekâ düzeyi gelişmemiş (kimse)
 • Anlayışı kıt, aptal.

"Geri zekalı" ile ilgili cümle

 • "Tam anlamıyla geri zekâlı sayılmazdı ama ona normal demek de mümkün değildi." - A. Kulin

Geri zekalı hakkında bilgiler

İnsan vücudunun en karmaşık olan organı beyin, gelişimini tamamlayamaması veya hastalık ya da kaza sonucu düzenli işleyişini yitirmesi.

Genel Bakış

İstihdam

Geri zekalı ile ilgili Cümleler

 • Tom'un bu kadar geri zekalı olduğunu hiç anlamadım.
 • Tom'un geri zekalı olmadığını biliyorum.
 • Hakkımdaki her şeyi herkese anlatacak kadar geri zekalısın.
 • Geri zekalı!
 • Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.
 • Tom'un bir geri zekalı olduğunu düşünüyorum.
 • Ali bir geri zekalı.
 • Bill tam bir geri zekalı.
 • Geri zekalı olduğumu söylüyorlar.

Geri zekalı anlamı, kısaca tanımı:

Düzey : Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur.

Gelişme : Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey.

 

Anlayış : Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Anlama işi, telakki. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

Aptal : Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü. Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

Karmaşık : İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil. Üstün teknolojisi olan, sofistike. Anlaşılması güç olan (durum), sofistike. Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike.

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Kıt : İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı. Az, yetersiz (duygu, söz vb.).

Geri zekalı çocuklar : Zekâ bölümü bakımından ileri derecede geri zekâlılar, eğitilebilir geri zekâlılar, öğretilebilir geri zekâlılar ya da ağır öğrenenler kümelerinden birinde yer alan çocuklara verilen ad; zekâ bölümleri 0-90 arasında bulunan çocuklar.

Geri zekalılık : Geri zekâlı olma durumu.

Diğer dillerde Geri zekalı anlamı nedir?

İngilizce'de Geri zekalı ne demek? : [geri zekâlı] n. idiot, imbecile, moron

Almanca'da Geri zekalı : adj. imbezil