Gericilik nedir, Gericilik ne demek

  • Gerici (I) olma durumu, irtica

"Gericilik" ile ilgili cümle

  • "Gericilik hortladı, Cumhuriyetin temelleri çatladı diye yakınıyorlardı." - Ç. Altan

Gericilik hakkında bilgiler

[Bakınız: gerici]

Gericilik tanımı, anlamı:

Gerici : Germe işini yapan kimse. Bir organı germeye yarayan (kas). Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

İrtica : Gericilik.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Gericilik anlamı nedir?

İngilizce'de Gericilik ne demek? : n. reaction, obscurantism, retrogadation

Fransızca'da Gericilik : réaction [la]

Almanca'da Gericilik : n. Rückschritt

Rusça'da Gericilik : n. реакция (F)