Geste türkçesi Geste nedir

Geste ile ilgili cümleler

English: Ali didn't want to do what Mary suggested.
Turkish: Ali Mary'nin önerdiğini yapmak istemiyordu.

English: Ali did as you suggested.
Turkish: Ali önerdiğin gibi yaptı.

English: Ali did it as you suggested.
Turkish: Ali onu önerdiğin gibi yaptı.

English: Ali should do what Mary suggested.
Turkish: Ali Mary'nin önerdiğini yapmalı.

English: Ali can't believe Mary just suggested that.
Turkish: Ali Mary'nin onu önerdiğine inanamıyor.

Geste ingilizcede ne demek, Geste nerede nasıl kullanılır?

Beau geste : Gönül alıcı jest. Cömertçe davranış. İdeal güzellik. Jest. Nazik davranış.

Gestenoron caproat : Progesteron türevi bir ilaç. Jestenoron kaproat.

Gestes : Biçim. Jest. Tutum. Davranış. Hikaye. İş. Eylem. Masal. Öykü.

Congested : Kalabalık. Şişkin. Kan toplanmış. Tıklım tıklım. Fazla dolu. Tıkanmış. Sıkışık. Tıkalı. Kan hücum etmiş. Konjesyone.

Congested area : Aşırı nüfuslu bölge.

Digesters : Pişirme kazanı. Besini hazmeden. Sindirime yardımcı olan madde. Sindirici. Sindiren. Çürütücü. Hazmettirici madde. Sindireç. İçinde maddelerin yumuşatıldığı veya parçalara ayrıldığı alet. Dijestör.

Digester : Pişirme kazanı. Sindiren. Dijestör. Sindirime yardımcı olan madde. Hazmettirici madde. Çürütücü. Sindireç. Sindirici. İçinde maddelerin yumuşatıldığı veya parçalara ayrıldığı alet. Besini hazmeden.

 

Digested : Sindirilmek. Katlanmak. Parçalanmak. Kavramak. Hazmetmek. Sindirmek. Hazmolmak.

Decongested : Toplanmayı dağıtmak. Tıkanıklığı açmak. Kalabalığı dağıtmak.

Digester tank : Pissuyun içindeki katı maddelerin kimyasal değişikliğe uğradığı ve sıvı ile katı maddelerin kolayca ayrıştırılabilir hale getirildiği kuyu. Ekşitme kuyusu.

İngilizce Geste Türkçe anlamı, Geste eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Geste ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Demeanour : Hareket. Davranış biçimi. Tavır. Hal.

Carriages : Vagon. Taşıyıcı alttakım. Nakliye ücreti. Tavır. Duruş. Nakliye. Binek arabası. Navlun. Taşıma.

Figuration : Şekillendirme. Temsil. Süsleme. Şekle sokma. Fulgurasyon. Biçimlendirme. Betimleme. Şekil. Figürasyon.

Legend : Açıklamalar. Lejand. Gösterge. Söylence. Efsane. (harita vb'de) açıklayıcı bilgiler. Menkıbe. Mit. Kitabe.

Configurations : Gezegenlerin konumu. Yıldız kümesi. Gruplaşma. Konum.

Gesticulation : El hareketleriyle konuşma. El veya kol veya baş hareketi. El kol hareketleriyle anlatma. Jestlerle anlatma. Jestler yapma. El kol hareketleriyle yapılan anlatım.

Complexion : Doğa. Mahiyet. Ten. Karakter. Yön. Sima. Gidişat. Cilt. Görünüm. Renk.

Fairy story : Palavra. Peri masalı.

Frugality : Sadelik. Tutumluluk. İdare. Kanaatkarlık. Ucuzluk.

Economy : Tasarruf. Yöntem şekli. Artırım. Ekonomik jüye. Tutumluluk. Ucuz. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştirildiği sistem. krş. bölgesel ekonomi, dünya ekonomisi, ulusal ekonomi. Ekonomik. Ekonomiklik.

 

Geste synonyms : gestes, screen story, sedition, calling, fairy tale, activity, assignment, fabling, asgmt, boloneys, eidos, affaires, romance, fashion, behavioral, gest, recitals, reded, form, commerce, anecdotes, behaviours, movement, affair, verbs, airy fairy, carriage, figurations, film story, avocation, myth, history, casts.

Geste ingilizce tanımı, definition of Geste

Geste kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To tell stories or gests.