Geviş nedir, Geviş ne demek

  • Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi

Yerel Türkçe anlamı:

(Kelime müstakil olarak kullanılmaz) // geviş gâtumak: (< DLT.kewşemek ) sığır ve koyun gbi hayvanların dinlenme zamanı midelerinden ağzına aldıkları gıdaları çiğnemek

Biçerdöverin ezdiği ürün: Traktör çok geviş yaptı.

Ağızda çiğnenen şey, lokma.

Burgunun ucundan dökülen talaş.

Orakçıların bir sıra halinde ekin biçmesi.

Geviş anlamı, tanımı:

Geviş getirmek : Yutmuş olduğu yiyeceği midesinden ağzına çıkarıp yeniden çiğnemek.

Geviş getirenler : Çift parmaklı hayvanların, sindirim organları geviş getirmeye uygun olan alt takımı.

Geviş getirmeyenler : Çift parmaklılar takımına giren, mide yapıları basit olan bir alt takım.

Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Çiğneme : Çiğnemek işi.

Geviş atmak : Kızan deve tükrük atmak.

Geviş getiren : Mideleri dört bölmeden oluşan, selülozu sindirebilen, sığır, koyun, keçi, geyik, deve gibi hayvanlar, ruminant, gevişen.

Geviş getirenlerin kuru gübresi : Esas itibarıyla işlenmiş geviş getirenler dışkısından oluşan ve en çok % 15 su içerecek biçimde kurutulan, en az % 12 ham protein, en çok % 40 ham selüloz ve en çok % 20 ham kül içeren bir işlenmiş hayvan artığı.

 

Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi : Sığır, koyun ve keçilerde, tiyamin yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen beyinde bakışımlı, gri ve beyaz maddede nekroz, körlük, diş gıcırdatma, aşırı tükürük salgısı, opistotonus ve çırpınmalarla belirgin bir hastalık, polioensefalomalasi, serobrokortikal malasi, serebrokortikal nekroz.

Geviş getirme : Geviş getiren toynaklı hayvanlarda besinin birinci mideden ağza küçük miktarlarda geri getirilerek iyice çiğnenmesi. Ruminasyon. (biyoloji) Sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların bolus olarak adlandırılan ve işkembede küçük parçalara ayrılamayan kaba yemlerden oluşan bir kütleyi, tekrar ağza getirerek çiğnemesi ve yutması olayı, ruminasyon, ruminare, hlk. kevşeşmek.

Geviş getirmiyen hayvanlar : (zooloji)

Gevişe gitmek : Orakla ekin biçerken yarış yapmak: Haydin bir gevişe gidelim.

Gevişen : Geviş getiren.

Gevişenlerin çengelli kurdu : En çok 19 mm. uzunluğunda olup, koyun, sığır ve zebuların ince bağırsağında yaşayan yuvarlak solucan.

Gevişenlerin çift delikli şeridi : Koyun, sığır ve keçilerin ince bağırsaklarına yerleşen, ortalama 40 cm. boyunda şerit. Ankara çevresinde yaygındır.

Diğer dillerde Geviş anlamı nedir?

İngilizce'de Geviş ne demek? : n. chewing the cud, rumination, cud

Fransızca'da Geviş : rumination [la]

Rusça'da Geviş : n. жевание (N)