Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi nedir, Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi ne demek

Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Sığır, koyun ve keçilerde, tiyamin yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen beyinde bakışımlı, gri ve beyaz maddede nekroz, körlük, diş gıcırdatma, aşırı tükürük salgısı, opistotonus ve çırpınmalarla belirgin bir hastalık, polioensefalomalasi, serobrokortikal malasi, serebrokortikal nekroz.

Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi anlamı, kısaca tanımı

Gevi : Kabağın ince dalları. Dayanıklı, kuvvetli. Damat

Geviş getiren : Mideleri dört bölmeden oluşan, selülozu sindirebilen, sığır, koyun, keçi, geyik, deve gibi hayvanlar, ruminant, gevişen.

Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri timin olan homopolimer. Bütün alt birimleri urasil olan homopolimer.

Polioensefalomalasi : Beyinde gri maddenin nekrozu. Geviş getirenlerin polioenfsefalomalasisi.

Geviş : Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

Geviş getirenler : Çift parmaklı hayvanların, sindirim organları geviş getirmeye uygun olan alt takımı.

Serebrokortikal nekroz : Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi.

Aşırı tükürük salgısı : Tükürük salgısının fazla olması. Tükürüğün fazla miktarda salgılanarak ağızdan akması, hipersalivasyon, pityalismus, pityalizm, siyalismus.

 

Tiyamin yetersizliği : İnsanlarda, tek mideli hayvanlarda veya buzağı ve kuzularda tiyaminin veya B1 vitamininin gıdalarla yetersiz alınması, sentezinin bozulması veya sindirim kanalında parçalanması sonucu biçimlenen, tek midelilerde beynin birçok nükleusunda çift taraflı bakışımlı nekroz odakları, geviş getirenlerde ise beyin ödemi ve beyin kabuğunda nekroz odaklarıyla belirgin, göz seğirmesi, bakar körlük, şaşılık, başı geriye atma ve klonik kas kasılmalarıyla belirgin ilerleyici bir beslenme hastalığı, hipotiyaminozis, B1 vitamini yetersizliği, nörin yetersizliği. Tilki ve vizonlarda Chastek felci, insanlarda beriberi olarak adlandırılır. Geviş getirenlerde az görülmesi ihtiyaçlarının azlığındandır.

Beyaz madde : Omuriliğin dış kısmında, beynin iç kısmında miyelinli lifleri içeren, kesitlerde beyaz renkli olarak görülen beyaz sinir dokusu, substansiya alba.

Gıcırdatma : Gıcırdatmak işi.

Bakışımlı : Bakışımı olan, simetrili, simetrik.

Çırpınma : Çırpınmak işi.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Yetersiz : Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz. Verimli olmayan. Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. Gereken, istenen niteliği olmayan. İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.).

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Tükürük : Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı.

Serebro : Serebralis.

Hastalı : Hastalıklı.

Diğer dillerde Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi anlamı nedir?

İngilizce'de Geviş getirenlerin polioensefalomalasisi ne demek ? : ruminant polioencephalomalacie