Gingivosis türkçesi Gingivosis nedir

  • Gingivozis.
  • Diş etlerinin kronik ve yaygın yangısı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Gingivoz.

Gingivosis ingilizcede ne demek, Gingivosis nerede nasıl kullanılır?

Gingivostomatitis : Gingivostomatit. Diş eti ve ağız mukozasının yangısı. Gingivostomatitis.

Gingivoplasty : Dişeti dokusunu şekil düzeltmek amacıyla fizyolojik olarak düzeltme.

Gingiva : Dişleri çevreleyen et. Diş eti. Dişeti. Gingiva.

Gingivae : Ağız mukozasının, dişin boyun bölgesinde alveol kemiğine sıkıca bağlandığı kısmı. Dişleri çevreleyen et. Diş eti. Gingiva. Dişeti.

Gingival : Dişeti ile ilgili. Diş etine ait. Diş etlerine ait. Dişeti. Dişyuvasıl. Dişyuvası. Dişeti (ile ilgili).

Gingival hypertrophy : Dişeti hipertrofisi. (diş hekimliği) dişleri çevreleyen dişetinin alışılmadık bir şekilde büyümesi (genellikle kötü ağız hijyeninin neden olduğu).

Feline plasma cell pharingitis gingivitis : Kedilerin plazma hücreli gingivitis-farengitisi. Kedilerde diş eti ve yumuşak damakta ülser, kızartı ve üremelerle birlikte submukozada plazma hücrelerinin yoğun olduğu mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin, kronik, immün-aracılı nedenlerle oluşan ağız ve yutak yangısı.

Gingival vascular hamartoma : Buzağılarda diş etinde epiteliyal, mezenkimal hücrelerin veya her ikisinin kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen, pembe kırmızı renkte, saplı, 1-2 santimetre çapında, granülasyon dokusunu andıran ve ender görülen bir yapılış bozukluğu, gingival vasküler hamartom. Vasküler diş eti hamartomu.

 

Gingivitis : Gingivit. Jenjivit. Diş eti iltihabı. Plak oluşumu veya dişler arasında yem artıklarının birikmesi gibi çeşitli nedenlerle diş etlerinde görülen yangı, gingivitis. Jinjivit. Diş eti yangısı. Gingivitis. Dişeti iltihabı.

Pyogenic gingival granuloma : Piyojenik diş eti granülomu. Diş etlerinin kronik yangısına bağlı olarak oluşan, parlak kırmızı veya mavi renkte, damardan zengin, epitelle çevrili, ülserleşebilen irin içeren granülom.

İngilizce Gingivosis Türkçe anlamı, Gingivosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gingivosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

 

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Periodontitis : Alveol kemiği, diş eti ve dişin ligamentinden oluşan periodontiumun, diğer bir ifadeyle, dişin etrafındaki yapıların yangısı, peridentitis. Periodontit. Periodontitis. Periyodontit.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Gingivosis synonyms : abdomen, a crochordon, abdominal fat necrosis, abdominal palpation, abaxial, abdominal ovariectomy, periodontal disease, a band.