Giriş nedir, Giriş ne demek

 • Girme işi.
 • Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser.
 • Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal
 • Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.
 • Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm.
 • Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre.

"Giriş" ile ilgili cümleler

 • "Evin girişi pek dar."
 • "Dil bilimine giriş."
 • "Hattın hizmete girişinden az sonra savaş başladı." - A. Kutlu

Bilişim alanındaki terim anlamı:

(II) Bir giriş süreci ile ilgili bir aygıt, süreç ya da oluğa ya da bir giriş süreci ile ilgili veriler ya da durumlara değgin, örn. giriş verisi, giriş imi, giriş ucu ve benzeri

(I) Bir veri işlem dizgesince ya da onun herhangi bir birimince verinin alınması süreci, örn. öğrenci bilgilerinin girişi.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: kapı]

Gümrük alanında kullanılan anlamı:

Yabancı ülkelerden gelen kişilerin ya da malların, gümrük sınırını geçerek yurda girişi, a. bk. mal girişi.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Tiyatro girişi.

Bir dansçının sahneye girişi.

Oyuncunun sahneye girişi.

Bale gösterisinde giriş sahnesi.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

[Bakınız: film girişi]

Edebi terim anlamı:

Bir eserin daha iyi anlaşılması maksadiyle yazılarak onun baş tarafına eklenen açıklamalı kısım.

 

Tiyatro'daki terim anlamı:

Bir oyuncunun sahnede oynanan oyuna inandırıcı nederlerle katılması;

Tiyatro konuşmasında bir tümcenin ya da sözcüğün ilk hecesi.

Bilimsel terim anlamı:

Bir yazının başlangıç bölümü.

Bir yapıtın konusunu tanıtarak kolay kavranmasına yol açan ön yazı. (Önsözlerden sonra yer alır).

İngilizce'de Giriş ne demek? Giriş ingilizcesi nedir?:

input process, input, introduction, entry, entrance, importation, entrée

Almanca'da Giriş ne demek?:

einsatz

Osmanlıca Giriş ne demek? Giriş Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

methal, emme

Giriş kısaca anlamı, tanımı:

Giriş işlemi : Otelde kalınacak odanın, uçakta oturulacak yerin belirlenmesi.

Giriş kapısı : Yapılarda içeri girmek için kullanılan kapı.

Giriş kartı : Bir kuruluşa, bir toplantıya veya bir spor karşılaşmasına serbestçe girebilme olanağı sağlayan belge.

Giriş katı : Toprak düzeyinde olan kat, yer katı, zemin katı.

Giriş ücreti : Tiyatro, sinema, stadyum vb. yerlere girmek için ödenen ücret, girmelik, duhuliye.

Girişik : Girift.

Girişik bezeme : Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk.

Girişik cümle : Bir temel cümle ile bir veya birkaç fiilimsiden kurulan cümle, girişik tümce: Koşarak geldi. Öğrenciler sabahleyin koşa koşa okula gidiyorlardı gibi.

Girişik tamlama : İçinde tümleç, sıfat tamlaması veya zarf bulunan tamlama: Ali'nin eve gelmesi gibi.

Girişik tümce : Girişik cümle.

Girişilme : Girişilmek işi.

 

Girişilmek : Girişme işi yapılmak.

Girişim : İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı. Bir işe girişme, teşebbüs.

Girişim ölçme : İki veya daha fazla dalga hareketini ölçme işi, interferometri.

Girişimci : Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Girişimcilik : Girişimci olma durumu.

Girişimde bulunmak : Davranmak, teşebbüs etmek.

Girişimölçer : Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre.

Girişimsel : Girişimle ilgili. Kapalı olan damarları açmak, sten takmak vb. tedavilerde iğne ile yapılmış olan işlem biçimi.

Girişken : Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, girişkin.

Girişkenlik : Girişken olma durumu, girişkinlik.

Girişlik : Girizgâh.

Girişme : Girişmek işi, teşebbüs.

Girişmek : Kalkışmak. Bir işi ele almak. Birbirine karışmak. Kavgaya tutuşmak. Başlamak. Dövmek.

Kavgaya girişmek : Kavgaya başlamak.

Keseye danış pazarlığa sonra giriş : "ödeyecek paranız yoksa bir şey satın almaya girişmeyin" anlamında kullanılan bir söz.

Özel girişim : Özel sektör.

Özel girişimci : Özel girişimcilik yanlısı kimse veya görüş.

Özel girişimcilik : Ekonomik alanda özel girişimi tercih etme.

Pazarlığa girişmek : Pazarlık yapmaya başlamak.

Tekme tokat girişmek : Dayak atmak.

Girme : Girmek işi.

Methal : Giriş. Bir yapının giriş yeri, giriş, antre. Giriş.

Antre : Giriş. Başlangıç yemeği.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.

Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

Kola : Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

Girişimii süzgeç : Girişimden yararlanarak belirli dalga boyu aralığında ışığı geçiren ışık süzgeci (renkli cam).

Giriş bildirgesi : Ülkeye kesin olarak giren malların, giriş gümrük işlemleri için kullanılan basılı bildirge, a. bk. bildirge.

Giriş çekimi : Sonradan daha yakın çekimler yardımıyla ayrıntıları gösterilecek olan bir yerin çeşitli bölümleriyle bağlantıyı kurmak üzere, bir görünçlüğün başında kullanılan toplu çekim.

Giriş çıkışlı fırın : [Bakınız: yığımlı fırın]

Giriş deliği : Kent lağımına girilen ağız.

Giriş engelleri : Firmaların bir endüstri veya piyasaya girişini zor ve maliyetli hale getiren her türlü unsur.

Giriş fiyatı : Mal farklılaştırmasının olmadığı ve istemin esnek olduğu koşullarda satış hacmini artırmak için mala uygulanan düşük fiyat.

Giriş gerilimi : (fizik)

Giriş hecesi : Tiyatro konuşmasında bir tümcenin ya da sözcüğün ilk hecesi.

Giriş kesimi : Oyunun eylemi başlamadan önce serimi ya da açıklamaları kapsayan kesim. bk. prologos.

Giriş ile ilgili Cümleler

 • Giriş nerede?
 • Biletler 30 dolar, park etmek ücretsiz ve on yaşın altındaki çocuklara ücretsiz giriş.
 • Giriş, japon resimleriyle dekore edilmiş.
 • Biletler genel giriş için 30 dolar ve öğrencilerle yaşlılar için 20 dolardır.
 • Bütün girişimlerimiz başarısız oldu.
 • Park etmek ve giriş ücretsizdir.
 • Hapishanedeyken, Mustafa bir kaçış girişiminde bulundu.
 • Tom'un girişi reddedildi.
 • Giriş için bu gece biraz geç kalacağım.
 • Kore şimdi girişken.
 • Giriş kapısı kilitli olduğu için biz eve giremedik.
 • Giriş pazar günleri ücretsizdir.
 • Giriş bölümünde, yazar aşağıda gösterildiği gibi belirtiyor.
 • Giriş nerededir?

Diğer dillerde Giriş anlamı nedir?

İngilizce'de Giriş ne demek? : n. entry, entrance, admittance, input, inlet, intake, introduction, checkin, access, adit, admission, ante, door, doorway, entree, exordium, induction, inflow, influx, ingress, lead in, pass, port, preamble, prelude, proem, vestibule, login

v. interfere, approach, set to, embark upon, begin, attack, undertake, address oneself to, have a bash, buckle down to, buckle oneself to, embark, enter into, enter on, enter upon, fall to, fling, take the initiative, jut into, kick off

Fransızca'da Giriş : entrée [la], introduction [la], initiation [la], accès [le], ouverture [la], prologue [le], train [le]

Almanca'da Giriş : n. Auftakt, Einfahrt, Eingang, Einlass, Einlauf, Einleitung, Einmarsch, Einreise, Entree, Introduktion, Ouvertüre, Torweg, Vorspiel, Zugang, Zutritt

adj. Eintritts-

Rusça'da Giriş : n. вход (M), въезд (M), подъезд (M), введение (N), вступление (N), впуск (M), допуск (M), доступ (M), поступление (N)

adj. входной, въездной, вступительный, вводный