Giriş kapısı nedir, Giriş kapısı ne demek

  • Yapılarda içeri girmek için kullanılan kapı

"Giriş kapısı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "O anda giriş kapısında bulunan adamların okkalı küfürleri, şiddetli şaplaklarla ansızın kesiliyor ve acı feryatlarına karışıyordu." - İ. O. Anar

Gümrük alanında kullanılan anlamı:

Yolcu ve malların yurda girmesine ilgililerce izin verilmiş olan belli yerler.

Bilimsel terim anlamı:

İklimleme merkezine girmekte kullanılan ve sızdırmazlık sağlayacak biçimde yapılmış kapı.

İngilizce'de Giriş kapısı ne demek? Giriş kapısı ingilizcesi nedir?:

access door, entrance customs barrier

Giriş kapısı tanımı, anlamı:

Giriş : Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Girme işi.

Kapı : Gidere yol açan gereksinim. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Devlet dairesi. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Ev gezmesi için gidilen yer. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân.

 

Girmek : Yüklenmek. Dışarıdan içeriye geçmek. Zaman anlamlı kavramlar için gelmek. Sulu bir şeyin veya su dolu bir yerin içine batmak veya dalmak. Almak, fethetmek. Girişmek, başlamak. İyice anlamak, iyice bilmek. Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek. İncelemek, ayrıntılara inmek. Kavgaya tutuşmak. Tecavüz etmek, geçmek. Katılmak. Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak. Sığmak. Ağrı, sancı başlamak, saplanmak. Erişmek, ulaşmak. Yemek yemek. Bulaşmak. Yazılmak, başlamak.

Giriş kapısı ile ilgili Cümleler

  • Giriş kapısı kilitli olduğu için biz eve giremedik.
  • Onların evinin giriş kapısı burasıdır.
  • Bir araba giriş kapısını kapatıyordu.

Diğer dillerde Giriş kapısı anlamı nedir?

İngilizce'de Giriş kapısı ne demek? : n. access hatch

Fransızca'da Giriş kapısı : porte d'entrée, barrière [la], portail [le]