Gitar nedir, Gitar ne demek

Gitar; bir müzik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Genellikle ahşap gövdeli, perdeli, altı teli olan, telleri parmakla çekilerek veya pena ile vurularak çalınan bir telli çalgı

Gitar hakkında bilgiler

Gitar, parmakla veya pena ile çalınan, esasen sekiz şekline benzeyen, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir çalgı türü. Gitarlar genel olarak altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler. Gitar neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir müzik aletidir.

Klasik gitar, tüm gitar türlerinin atası olarak tanımlanabilir. Gitarın gövdesinin ortasında ses deliği denilen yuvarlak bir boşluk bulunur. Gitarın telleri titreştiğinde gövdenin içinde bulunan hava titreşir ve tek çıkış noktası olan bu yuvarlak boşluktan dışarı ses olarak geri çıkar. Klasik gitarda; kalın 3 tel, ipek üzerine sarılmış çelik, ince 3 tel ise naylondur. Genellikle parmak ile çalınır. Klasik gitarda sağ elin görevi daha fazladır. Sağ eli kullanarak gitarda çok farklı ritim ve harmonikler oluşturulabilir. Genelde klasik ve flamenko tarzı müziklerde kullanılır.

Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi, klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması, akustik gitarın klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması, akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasını ve sesinin klasik gitardan daha sert ve temiz çıkmasını sağlar. Genellikle akustik gitarların en kalın 4 teli sarımlı çelik, diğer 2 teli ise sarımsız çeliktir. Akustik gitarlar genellikle penayla çalınır. Rock, Blues, ve Caz müzik türlerinde çok kullanılan bir gitar türüdür.

 

Elektro gitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrik akımına çeviren ve bir amfi yardımıyla akımı yüksek seviyede sese dönüştürebilen gitar türüdür. Diğer gitarlarla elektro gitarların kısımları aynıdır. Ek olarak elektro gitar için birkaç bölüm daha eklenebilir. Bunlar: Tremolo kolu, manyetikler, ses ve ton ayarı, switch...

Gitar ile ilgili Cümleler

 • Gitar çalan çocuğun adını biliyor musun?
 • Ali yetenekli bir gitarist ama o korkunç bir şarkıcıdır.
 • Gitar çalarken rahatlamış hisseder.
 • Tom'un tutkuları gitar ve beyzboldur.
 • Ali yeniden gitar çalmaya başladı.
 • Gitar çalabilir misin?
 • Eve geldiğimde küçük kız kardeşim gitar çalıyordu.
 • Gitar çalan çocuk Tom'dur.
 • Gitar çalan çocuk Ken'dir.
 • Ali gitarını aldı ve sahneye doğru gitti.
 • "Gitar çalabiliyor musun?" "Evet, çalabiliyorum."
 • Benim bir gitarım yok.
 • Tom'un gitar çalması gerçekten çok iyi geliyor.
 • Gitar çalan çocuk benim erkek kardeşim.

Gitar tanımı, anlamı:

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

 

Parmak : Eni bu organ kadar olan. Arşının yirmi dörtte biri. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. İnç. Bir işe karışmış olma ilgisi. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan.

Pena : Mızrap.

Telli : Teli olan. Teller takınmış, telle süslenmiş.

Çalgı : Müzik topluluğu. Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. Çalgı çalma, müzik.

Basgitar : Çoğunlukla dört telli, kalın sesler veren bir gitar türü.

Gitarcı : Gitar çalan kimse, gitarist.

Gitarcılık : Gitarcının yaptığı iş.

Gitarist : Gitarcı.

Ahşap : Ağaçtan, tahtadan yapılmış nesne. Ağaçtan, tahtadan yapılmış.

Gövdeli : İri yapılı.

Perdeli : Perdesi olan veya perde ile örtülü bulunan. Perde sağlamak için parmaklarla basılacak yerleri olan (çalgı). Duvaklı.

Esas : Bir iş veya sözde doğru biçim. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi. Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.

Sekiz : Yediden sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 8 ve VIII rakamlarının adı. Yediden bir artık.

Kısım : Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Kol.

Oval : Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi.

Gitar bireşeci : Gitarla beraber kullanılan iç veya dış bireşeç.

Gitar sehpası : Kullanılmadığı zamanlarda gitarı dengede tutmak için altına yerleştirilen sehpa.

Gitar solosu : İcra sırasında var olan ahenge uygun gam üzerinden, parçaya renk katmak amacıyla çalınan bağımsız ezgiler bütünü.

Diğer dillerde Gitar anlamı nedir?

İngilizce'de Gitar ne demek? : n. guitar

Fransızca'da Gitar : guitare [la]

Almanca'da Gitar : n. Gitarre, Klampfe