Gliserol nedir, Gliserol ne demek

Gliserol; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Lipitlerin yapısında bulunan üç karbonlu bir alkol. Gliserin.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Gliserin.

Teknik terim anlamı:

Gliserin.

Gliserol hakkında bilgiler

Gliserin, diğer adı "gliserol" de olan sıvı halde bulunan polar organik bir trihidroksi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkol ile karışır; asetonda çözünür. Tıbbi gliserin şeker hastalığında şeker olarak ayrıca dıştan deriye uygulanan merhemlerle ve kabızlıkta fitil olarak kullanılır. Ayrıca dinamit yapımında da kullanılır. Trinitrogliserin ve nitrik asitle birleştirilerek dinamit yapılabilir. Sadece nitrik asit ile birleştirildiğinde ise çok güçlü olan Nitro gliserin yapımında kullanılır. 1,2,3-Propantriol'ün yaygın adıdır. Şurup kıvamındaki bu renksiz sıvı suda çözülebilmektedir. Hayvansal ve bitkisel yağ maddelerinin içinde bulunur.Deriye uygulandıgında lipitlerin(yağların)yapısına katılır. Tıpta yumuşatıcı olarak, endüstride sabun ve özel dokumaların yapımında kullanılır. Yağlı maddelerin sabunlaştırılmasıyla elde edilen gliserol, bir trihidrik alkoldür; yani her biri farklı bir karbon atomuna bağlı üç hidroksil grubu (OH) içerir. Gliserolün öbür kullanımları arasında patlayıcı madde yapımı, sanayi çözücüleri üretimi sayılabilir. Aynı zamanda gliserol gıdalarda aw (su aktivitesi) değerinin düşürülmesine yardımcı olur.

 

Gliserol kısaca anlamı, tanımı

Gliserol fosfat : PO4.C3H5(OH)2 radikali içeren gliserol fosforik asitin bir tuzu

Gliserol fosforik asit : Renksiz, kokusuz, su ve alkolde çözünen, yanıcı, gliserofosfatların üretiminde kullanılan, Lesitinlerin ve sinir dokularının yağımsı bir sıvı bileşeni.

Gliserolasyon : Spermayı dondurma ve çözdürme sırasında spermatozoonları korumak için sulandırılacak spermaya gliserol katılması işlemi.

Trihidrik alkol : Üç hidroksil grubu bulunan alkol.

Hidroksil grubu : Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -OH ile gösterilen kimyasal bir grup.

Şeker hastalığı : Kanda şeker düzeyinin normal değerlerin üzerine çıkması sonucu çok su içme, çok yemek yeme, çok idrar yapma ve idrarda şeker bulunması ile beliren hastalık, şeker, diyabet.

Su aktivitesi : Bir gıda maddesinin su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki damıtık suyun buhar basıncına oranı, aw.

Bitkisel yağ : Bitkilerden değişik yöntemler kullanılarak elde edilen yağ.

Çözülebilmek : Çözülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Nitrik asit : Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3).

 

Çözülebilme : Çözülebilmek işi.

Zehirleyici : Zehirlenmeye neden olan, intoksikan. Zehirlenme yapan herhangi bir madde.

Yumuşatıcı : Yumuşamayı sağlayan kimyasal madde. Teskin edici.

Düşürülme : Düşürülmek işi.

Hidroksil : Bir madenle birleştiği zaman hidroksit yapan atom grubu (OH).

Hayvansal : Hayvanla ilgili, hayvani. Hayvandan elde edilen, hayvani.

Patlayıcı : Patlama özelliği olan (madde).

Kabızlık : Kabız.

Endüstri : Sanayi.

Gliserin : Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı (CH2 OH-CHOH-CH2 OH).

Diğer dillerde Gliserol anlamı nedir?

İngilizce'de Gliserol ne demek ? : glycerol, glycerine