Globulins türkçesi Globulins nedir

Globulins ingilizcede ne demek, Globulins nerede nasıl kullanılır?

Immunoglobulins : İmmünoglobülinler. Bağışıklık globulinleri. Bağışıklık sistemi koruyucu. Kan serumunun antikorlar içeren parçası (bağışıkbilim). İmmünglobülinler. İmmünoglobulinler. Bağışıklık sistemini destekleyici veya koruyucu proteinler. İmmunoglobinler. Igm, ıgg, ıga, ıgd, ıge ve ıgm olarak belirtilen, kan serumunda, diğer vücut sıvılarında, çeşitli organ ve dokularda bulunan, antikor özelliğine sahip proteinler. Antikor.

Accelerator globulin : Faktör v. Akseleratör globulin.

Alpha globulin : Kan şekeri, tiroit, kortizol gibi hormonlar ve b12 vitamini taşıyıcıları olan, alfa1-globulin ve alfa2-globulin alt sınıfları bulunan bir globulin alt tipi. Alfa globulin.

Antihemophilic globulin : Antihemofilik globulin. Faktör vııı.

Gamma globulin : Gammaglobülin. Çocuk felcine karşı kullanılan bir ilaç. Gama globulin. Gammaglobulin. Savunmada görevli olan antikorları oluşturan ve immünglobulinin eş anlamlısı olan elektroforez sırasında katoda doğru en hızlı hareket eden serum proteinleri olan bir globülin alt tipi. Gamaglobulin.

Agammaglobulinemia : Kanda hemoglobin eksikliği (tıp veya medikal terimi). Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir. Agamaglobülinemi. Agammaglobulinemi. Agamaglobulinemi.

 

Agamaglobulinaemia : Agamaglobulinemi. Gamaglobulin düzeyinin düşmesi.

Thyroxine binding globulin : Karaciğerde sentezlenen, serumda tiroksini ve daha zayıf olarak triiyodotironini bağlayarak taşıyan glikoprotein yapısında bir plazma globulini, tbg. elektroforezde, α1- ve α2-globulinler arasında göç eder. Tbg. Tiroksin bağlayan globulin.

Gammaglobulin : Gamaglobulin. Gama globulin. Globulin.

Globulin : Birçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini. Globülin. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. beta globulin, gama globulin. Yuvarcık. Globulin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Globulin (kan proteini). Suda erimeyen fakat tuzlu solüsyonlarda eriyen kan serumunun başlıca proteini, beta globulin, gama globulin.

İngilizce Globulins Türkçe anlamı, Globulins eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Globulins ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Myosin : Kas doku globülini. Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapısındaki kalın iplikler. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İskelet kasında en yüksek oranda bulunan, total kas proteininin % 60-70’ ini oluşturan kalın flamentlerin temel proteini. kaslarda yapısal ve kasılmadaki işlevin yanı sıra, atp’nin hidrolizini katalizleyen (atpaz) bir enzim işlevi de göstermektedir. Miyozin. Miyosin. Pek çok hücrede ve çizgili kasta bulunan, çizgili kasnı kalın ipliklerinin esas bileşeni olan, uzun iki iplik şeklinde, bir alfa heliks kuyruk, bir boyun ve atpaz faaliyeti bulunan iki küresel baştan oluşan, miyozin ı, miyozin ıı, miyozin v tipleri olan bir protein. kalın iplik. Kasları oluşturan ve kas kontraksiyonunu kolaylaştıran en sık rastlanan protein (tıp veya medikal terimi).

 

Alpha globulin : Alfa globulin. Kan şekeri, tiroit, kortizol gibi hormonlar ve b12 vitamini taşıyıcıları olan, alfa1-globulin ve alfa2-globulin alt sınıfları bulunan bir globulin alt tipi.

Siderophilin : Siderofilin. Transferin.

Simple protein : Basit protein. Hidroliziyle yalnızca amino asitlerin oluştuğu bir protein. Holoprotein.

Globulin : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Globulin. Globülin. Birçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini. Suda erimeyen fakat tuzlu solüsyonlarda eriyen kan serumunun başlıca proteini, beta globulin, gama globulin. Yuvarcık. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. beta globulin, gama globulin.

Gamma globulin : Gamaglobulin. Gama globulin. Gammaglobülin. Savunmada görevli olan antikorları oluşturan ve immünglobulinin eş anlamlısı olan elektroforez sırasında katoda doğru en hızlı hareket eden serum proteinleri olan bir globülin alt tipi. Çocuk felcine karşı kullanılan bir ilaç. Gammaglobulin.

Transferrin : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kan plazmasında bulunan demir taşıyıcı protein. Karaciğerde sentezlenen serumdaki demiri bağlayan ve taşıyan glikoprotein yapısındaki serum beta-globulini, siderofilin, tf. Tf. Transferin. Demirli globülin.

Globulins synonyms : beta globulin, human gamma globulin, serum globulin.