Glycosemia türkçesi Glycosemia nedir

Glycosemia ingilizcede ne demek, Glycosemia nerede nasıl kullanılır?

Glycose 6 phosphate dehydrogenase : Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve nadp’den 6-fosfoglukanolakton ve nadph+h+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz.

Glycosaminoglycan : Amino şeker türevlerinin tekrarlanan disakkarit birimlerinden oluşan, hidroksil, karboksil ve sülfat gruplarından dolayı hidrofilik özellik gösteren, proteinlerle birleşerek proteoglikanları oluşturan, kıkırdak ve kemik gibi dokularda hücreler arası zemin maddesini meydana getiren, hiyaluronik asit, kondroitin sülfat, keratan sülfat, heparin gibi herhangi bir polisakkarit grubu. mukopolisakkarit. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Genellikle bir amino şeker (sülfatlanmış veya sülfatlanmamış glikozamin veya galaktozamin) ve bir üronik asitten (glukoronik asit veya idüronik asit) oluşmuş yinelenen disakkarit birimlerinden oluşan hidroksil, karboksil ve sülfat gruplarından dolayı hidrofilik özellik gösteren proteinlerle birleşerek proteoglikanları oluşturan, kıkırdak ve kemik gibi dokularda hücreler arası zemin maddelerini meydana getiren hiyalüronik asit, kondroitin sülfat, keratosülfat, heparin gibi herhangi bir polisakkarit grubu, mukopolisakkarit, asit mukopolisakkaritler, hayat zamkı. Glikozaminoglikan. Proteinlerle birleştirildikleri zaman heksozaminden ve musinlerden elde edilen birkaç polizakkaritten herhangi biri.

 

Glycosaminoglycans : Glikozaminoglikan. Hayat zamkı. Gags. Eklem sinovyal sıvısı ve kıkırdağının temel yapısında bulunan, kollajen, tendo ve ligament gibi bağ dokuları bir arada tutmaya yardımcı olan polisakkarit özelliğinde madde, gags, glikozaminoglikan. Glikosaminoglikanlar. Proteinlerle birleştirildikleri zaman heksozaminden ve musinlerden elde edilen birkaç polizakkaritten herhangi biri.

Glycoside : Glikozit. Şeker ve aglikona hidroliz olan kimyasal bileşik. Glikosid. Glikozid. Glikozun bir alkol veya fenolle veya diğer monosakkaritlerle oluşturduğu kimyasal bileşik. Glikosit.

Glycosides : Glikozit. Şeker ve aglikona hidroliz olan kimyasal bileşik. Glikozidler.

Glycosidic bond : Glikozidik bağ. Şeker kökleri arasında oluşan bağ. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Glikozit bağı. Monosakkaritlerdeki aldehit veya keton grubuyla molekül içindeki bir alkolik hidroksil grubu arasında bir hemiasetal veya hemiketal bağ oluşması. glikozidik bağ monosakkaritin kendi içinde meydana geldiği gibi iki monosakkarit arasında da meydana gelir.

Glycosomes : Glikozom. Trypanosoma’larda bulunan, indirgenmiş nad’ın oksidasyonunda ve glikoliz reaksiyonlarında rol oynayan enzimleri içeren organel.

Glycosome : Protozoonlarda, özellikle tripanozomlarda bulunan ve glikolizle ilgili enzim kapsayan bir organel. Glikozom.

Glycosyl transferase : Glikozil transferaz. Monosakkaritler arasında glikozit bağları oluşmasını sağlayan enzim.

 

Glycosidic : Glikosidik. Glikozidik. Glikozitlere ait veya ilgili (şeker ve aglikona hidroliz olan kimyasal bileşikler).

İngilizce Glycosemia Türkçe anlamı, Glycosemia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Glycosemia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fructosuria : İdrarda fruktozun varlığı. fruktozu fosforile eden fruktokinaz enziminin kalıtsal eksikliği sonucu fruktozun metabolize edilememesinden kaynaklanır. Fruktozüri.

Glycemia : Kanda şeker bulunması (tıp veya medikal terimi). Kanda glikozun varlığı. Kanda glikozun normalin üstünde oluşu, glikomi, glikozemi.

Symptom : Belirti. Emare. İşaret. Araz. Beldek. Belirtiler. Bulgu. Semptom. Alamet.

Glucosuria : Glükozüri. İdrarda şeker. Glikozişeme. Glukoz işeme. Glukozüri. Glikozüri. Glikoziri. Glikoz işeme. İdrarda glikoz bulunması (tıp veya medikal terimi).

Glycomia : Glikomi.