Golden age türkçesi Golden age nedir

  • Asr-ı saadet.
  • Tiyatro alanında kullanılır.
  • Huzur ve mutluluk dönemi.
  • Altın çağ.
  • Doruğunu aydınlanma çağı'nda bulan ön altıncı yüzyıl ortalarından on sekizinci yüzyıla dek gelişen bir süreç içinde yetişmiş olan büyük oyun yazarları ve yapıtları için kullanılan deyim. ingiltere'de shakespeare, marlowe, johnson; ispanya'da lope de vega, calderon, tirso de molina; fransa'da corneille, racine ve molière «altın çağ» içindeki yazarlardır.
  • Aydınlanma devrinden sonra avrupa'da yetişen büyük oyun yazarları için kullanılan bir terimdir. ingiltere'de marlovve, shakespeare, johnson, ispanya'da calderon, lope de vega, tirso de molina; fransa'da corneille, racine, möliere gibi yazarların yaşadığı, aşağı yukarı 200 yılı kapsayan dönem. (xvı. yüzyıl ortasından xvııı. yüzyıla değin).

Golden age ingilizcede ne demek, Golden age nerede nasıl kullanılır?

Golden : Zerrin. Altın sarısı. Altın. Altından yapılmış. Türünün en iyisi. Altından. Parlak sarı. İtidal. Altın gibi. Altın renginde.

Age : Asır. Yıllanmak. Bir varlığın doğumundan başlayarak ömrü boyunca tekrarlanan belirli zaman aralıklarının toplamı. Çağ. Erginlik. Yaş. Yaşlandırmak. Reşit olma. Yıpratmak. Kişinin doğumundan beri geçen tam yıl süre.

 

Golden age of development : İkinci dünya savaşı’ndan 1970’lerin ortasına kadar devam eden, gerek gelişmiş ülkelerin gerekse az gelişmiş ülkelerin istikrarlı ve görece büyük büyüme oranlarını sağladıkları ve az gelişmiş ülkelerin sanayileşme yönünde belli yapısal dönüşümleri yaşadıkları dönem. bu dönemde ikinci dünya savaşı sırasında harap olan avrupa ülkelerinin yeniden imarında ve yüksek oranlı büyümesinde özellikle marshall planı kapsamında aldıkları yardımların önemli payı olmuştur. Kalkınmanın altın çağı.

Golden age of development economics : Daha önceki dönemlerde büyüme ile özdeş kabul edilen kalkınma kavramının, kalkınmanın altın çağı ile birlikte iktisadın ayrı bir dalı olarak benimsendiği ve yaygınlaştığı dönem. Kalkınma iktisadının altın çağı.

Golden century : Altın asır.

Golden eagle : Altın kartal. Kaya kartalı. Kayakartalı. Kuşlar (aves) sınıfının, kartallar (falconiformes) takımının, kartalgiller (falconidae) familyasından, türkiye'nin her yerinde her mevsimde görülen, kuzey afrika, avrupa ve asya'da yüksek dağ ve kayalıklarda yaşayan, 80-95 cm kadar uzunlukta, sırtı koyu kahverengi, karnı açık kahverengi, kanatları siyah üzeri sarı, beyaz lekeli bir tür. altın kartal. Kartalı kaya.

 

İngilizce Golden age Türkçe anlamı, Golden age eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Golden age ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Halcyon days : Kış gündönümü devresi. Kışdönümündeki on dört günlük durgun havalı süre. Rahat ve huzurlu günler.

Absurd theatre : İnsanın yaşama, doğaya olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla xx. yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçimle veren tiyatro türü. aristocu anlamda usla bağdaşmaz bir öz ve biçim kullanır. örn. samuel beckett ve eugene lonesco'nun ilk oyunları. (us-dışı tiyatro). Absürt tiyatro.

Acting style : Oyun alanı. Oyunun oynandığı yer, oyunun oynandığı düzeyin tümü.

Active hero : Oyunu yürüten, öbür karakterlerin hareketlerine etki yapan baş oyuncu. Oyunun gelişmesini sağlayan ve öbür kişilerin hareketlerine etkisi olan baş oyun kişisi. Etken kahraman.

Heydays : Kıvam. En parlak dönem. Doruk. Revaçta olduğu dönem. Revaçta olduğu dönemler. En parlak devir.

Heyday : En parlak dönem. Kıvam. En parlak devir. Revaçta olduğu dönem. Doruk. Revaçta olduğu dönemler.

After piece : Asıl oyunun sonunda, ona bağlı olmayan bir gösteri ya da oyun. Ek oyun. Art oyun. Asıl oyunun sonunda, oyuna bağlı olmadan oynanan kısa oyun. Rönesans döneminde ingiltere'de asal oyuna ek olarak oynanan ve genellikle güldürücü olan kısa yapıt.

The gilded age : Yaldızlı çağ. 19'uncu yüzyılın sonu ve 20'nci yüzyılın başlarında kontrolsüz yozlaşmış kapitalizm ve finansal spekülasyon dönemi (abd tarihi). Mark twain tarafından yazılan roman.

Alto : En kalın kadın sesi. Alto sesli sanatçı. Georgia eyaletinde yerleşim yeri. En kalın ve tok tonlu kadın sesi. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Pes uzamda kalın kadın sesi. Alto.

Analyze : Tahlil yapmak. Tahlil etime, inceleme. Araştırmak. Çözümleme. Analiz etmek. İncelemek. Tahlil etmek. Analiz yapmak. Psikanaliz tedavisi uygulamak.

Golden age synonyms : alley theme, abstract theatre, adaptability, acrobacy, amateur theater, actor manager, saturnian age, acting manager, abstractionism, act drop, allegory.