Gonadal nedir, Gonadal ne demek

Gonadal; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Eşey bezlerinden meydana gelen, eşey bezlerine ait olan.

Teknik terim anlamı:

Gonadlara ait, gonadlarla ilgili.

Gonadal anlamı, tanımı

Gonad : Eşey organı. [Bakınız: eşeylik organı]

Gonadal steroit : Cinsiyet steroidi.

Gonadal stromal tümör : Androblastom.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Gelen : Gelme işini yapan (kimse ya da nesne). Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

Eşey : Cinsiyet. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar.

Ait : İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.

Diğer dillerde Gonadal anlamı nedir?

İngilizce'de Gonadal ne demek ? : gonadal