Gonadal stromal tumor türkçesi Gonadal stromal tumor nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Androblastom.
  • Gonadal stromal tümör.

Gonadal stromal tumor ingilizcede ne demek, Gonadal stromal tumor nerede nasıl kullanılır?

Gonadal : Eşey bezlerinden meydana gelen, eşey bezlerine ait olan. Cinsiyet bezleri ile ilgili. Gonadal. Gonadlara ait, gonadlarla ilgili. Yumurtalıkla ilgili. Cinsiyet bezi ile ilgili.

Stromal : Stromayla ilgili olan. stroma yapısında, stromaya benzeyen. Stromal.

Tumor : Organizmadaki hücrelerden herhangi birinin özerklik kazanarak sınırsız, amaçsız, ilerleyici ve kontrol edilemez tarzda çoğalmasıyla oluşan, düzenli bir doku organizasyonuna sahip olamayan, başlatıcı neden ortadan kaldırılsa dahi gelişmeye, en azından var olmaya devam eden, yeni ve normal dışı doku kitlesi, neoplazi, neoplazm, neoplazma. genel bir anlamda herhangi bir yerel şişkinlik, yangının belli başlı belirtilerinden bir tanesi. Şişkinlik. Hücrelerin hızla çoğalması sonucu oluşan iyi veya kötü huylu, patolojik doku kitlesi, tümör. Hücrelerin anormal çoğalmasıyla oluşan büyüme. çoğalan hücreler ya o bölgede kalır (iyi huylu tümör) ya da çoğalmaya devam eden hücreler organizmanın diğer bölgelerine yayılarak metastaz yapar (habis tümör: kötü huylu tümör). neoplasm. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Şiş. Yumru. Ur. Tümör.

 

İngilizce Gonadal stromal tumor Türkçe anlamı, Gonadal stromal tumor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gonadal stromal tumor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Karnın altı.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Tubular adenoma : Tübüler adenom.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Androblastoma : Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. epiteliyal tiplerin içerisinde sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, pick tübüler adenomu, pick testiküler adenomu. arenoblastom.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

 

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

Gonadal stromal tumor synonyms : abdominal palpation, a crochordon, a c deformity, abaxial, abamectin, abdominal ovariectomy, a c syndrom, picks tubular adenoma, a band, picks testicular adenoma.