Gouge out türkçesi Gouge out nedir

Gouge out ingilizcede ne demek, Gouge out nerede nasıl kullanılır?

Gouge : Kazıklamak. Şantajla para almak. İskarpela. Oymak. Aldatmak. Ucu kıvrık bıçak. İskarpelayla oymak. Oyma kalemi. Heykeltıraş kalemi. Oluk.

Out : Yanmak. Kendini belli etmek. Dışarıda. Ortaya çıkmak. Çıkarmak. Dışarı çıkarmak. Dışarı atmak. Bayılmak. Çıkış. Kovmak.

Gouge forceps : Kerpeten biçiminde kuvvetli, ağız kenarları keskin, kırılmış kemik uçlarındaki sivrilikleri kesip düzeltmeye yarayan aygıt. Guj pensi.

Gouged : Kazarak ortaya çıkarılmış. Zorla çekip çıkarılmış. Oyma ile süslenmiş. Dolandırılmış. Kafese girmiş. Oyulmuş. Kesilmiş. Keski ile yontulmuş. Oyuk.

Gouger : Heykeltıraş. Sahtekar. Tokatçı. Hain. Dolandırıcı. Oymacı. Oyma kalemiyle kesen ve şekillendiren kimse.

Gougers : Oyma kalemiyle kesen ve şekillendiren kimse. Hain. Dolandırıcı. Oymacı. Sahtekar. Tokatçı. Heykeltıraş.

İngilizce Gouge out Türkçe anlamı, Gouge out eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gouge out ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Carves : Oyma ile süslemek. Doğramak. Keserek servis etmek (et vb). Kesmek. Hakkaklık yapmak. Oymacılık yapmak. Hakketmek.

Cavitate : Kavitasyon oluşmak. Oyulmak.

 

Association : Birliktelik. Kafada birleştirme. Toplaşım. Çağrıştırma. İşbirliği. Özdeciklerin, aralarındaki fiziksel kuvvetler nedeniyle oluşturdukları toplu durum. Dernek. Kurum. Birleşme. Çıkarıma yordamlarda başvurulan, açık ya da örtük anlatımlı simge ya da uyaranlar aracılığıyla örtük eğilim, tutum ya da beklentileri bilinç düzeyine çıkarmaya yarayan yol.

Cavitates : Kavitasyon oluşmak. Oyulmak.

Chiseling : Sızdırmak. Kesme işlemi. Pürüzlendirme. Kazıklamak. Yontma. Yontmak. Taraklama. Dolandırmak.

Caved : Çökmek. Pes etmek. Partiden kopmak. Kazmak. Batmak. Açmak. Yıkılmak. Boyun eğmek.

Charactered : Damga. Nevi şahsına münhasır bir kimse. Belirli bir tipte kişilik veya karakteri olan. Tip bir kimse. Karakter. Kişilik. İşaret. Şahıs. Özyapı.

Carve : Hakketmek. Oymalarla süslemek. Keserek servis etmek (et vb). Oymak (mermer vb'ni). Tavuk vb kesmek. Sofrada eti kesip dağıtmak. Oymacılık yapmak. Hakkaklık yapmak. Oyma ile süslemek.

Chiselling : Taraklama. Kazıklamak. Yontma. Kesme işlemi. Sızdırmak. Dolandırmak. Pürüzlendirme. Yontmak.

Gouge out synonyms : boy scout troop, chased, cave, character, channel, chisel, cave in.