Gradual türkçesi Gradual nedir

Gradual ile ilgili cümleler

English: After that he began to enjoy life again and gradually recovered.
Turkish: Daha sonra hayattan yeniden zevk almaya başladı ve gitgide iyileşti.

English: At first, I didn't like it, but it gradually became fun.
Turkish: İlk başta, ben bunu sevmedim, ama gitgide eğlenceli oldu.

English: I was nervous at first, but gradually got more relaxed.
Turkish: İlk başta gergindim ama yavaş yavaş daha rahatladım.

English: Conversion was peaceful and gradual.
Turkish: Dönüşüm huzurlu, yavaş yavaş oldu.

English: His health gradually changed for the better after he went to live in the countryside.
Turkish: Kırsal alanda yaşamak için gittikten sonra onun sağlığı gitgide daha iyi oldu.

Gradual ingilizcede ne demek, Gradual nerede nasıl kullanılır?

Gradual filter : Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kerteli süzgeç.

Gradualism : Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş. Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme. Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme. Aşamalı değişim.

 

Gradualist : Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Graduality : Kademe.

Gradually : Peyderpey. Gitgide. Adım adım. Aşama aşama. Kerte kerte. Azar azar. Tedricen. Kademeli olarak. Yavaş yavaş. Derece derece.

Graduate school : Yüksekokul. Bir üniversiteye ait lisansüstü eğitim birimi. Yüksek lisans okulu. Yüksek lisans eğitimi veren okul. Master programı. Üniversite mezunları için okul.

Graduate : Lisans üstü. Mezun olmak. Diploma vermek. Master öğrencisi. Mezun. Üniversite mezunu. Derecelemek. Diplomalı. Derecelendirmek. Bitirmek.

Decreased gradually : Azar azar alçaldı. Yavaş yavaş azaldı. Birden kesilmedi. Yavaşça küçüldü.

Graduate of secondary school : Ortaokul mezunu.

Graduate student : Üniversite mezunu. Yüksek lisans öğrencisi. Lisansüstü öğrencisi. İhtisas öğrencisi. Master öğrencisi.

İngilizce Gradual Türkçe anlamı, Gradual eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gradual ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lento : Yavaşça.

Inert : Süreduran. Etkinlik göstermeyen. Tembel. Eylemsiz. Etkisiz. Dingin. Yavaş işleyen. Yavaş harekete geçen. Cansız.

Graded : Düzenlemek. Sınıflandırılmış. Derecelendirmek. Düzeltmek. Not vermek. Ayrılmış. Gratlara ayrılmış. Derecelendirilmiş. Sınıflamak.

 

Antiphony : Karşılıklı ilahi okuma yöntemi. Karşılıklı okunan ilahi. Karşılıklı okuma usulü. Antifoni.

Largo : Yavaş çalınan parça. Florida eyaletinde şehir. Ağır. Ağır ağır. Largo.

Stepping : Kademelendirme. Adım. Adım atmak. Adımlamak. Yürümek. Basamaklı yapmak. Gitmek. Girmek. Kademeli ölçüm.

Hierarchic : Hiyerarşik.

By inches : Azar azar. Azar azar ağır ağır. Ağır ağır. İnç ile.

Stepwise : Yavaşça. Adım adım. Azar azar. Oldukça yavaş.

By stages : Duraklayarak. Kademeli olarak. Dereceli olarak.

Gradual synonyms : gradatory, in small stages, graduated, differential, easy, gradational, languishing, by slow degrees, inchmeal, lingering, stepped, incrementally, antiphon, little by little, progressive, progressively, by and by, inch by inch, piecemeal, bit by bit, slow, staggered, in stages, gradually, fractional, feebleminded, gentle, lentos, progressives, largos, at leisure, leisurely, gingerly.

Gradual zıt anlamlı kelimeler, Gradual kelime anlamı

Sudden : Birdenbire. Birden. Ansızın olan. Aniden. Apansız. Umulmadık. Ansız. Ani. Beklenmedik.

Fast : Hızlı geriye sarma. Süratli. Sabit (renk). Geriye sarmanın hızlı olanı. Çabuk. Sıkı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Dayanmak. Rengi atmaz. Oruç tutmak.

Horizontal : Düz. Yatay. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Ufki. Ufka ait. Yerçekimi doğrultusuna dik düzlem. Horizontal. Yatay düzlem. Yatay çizgi. Yatay yerleştir.

Gradual antonyms : steep, vertical.

Gradual ingilizce tanımı, definition of Gradual

Gradual kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Proceeding by steps or degrees. An antiphon or responsory after the epistle, in the Mass, which was sung on the steps, or while the deacon ascended the steps. Slow. Regularly progressive. Advancing, step by step, as in ascent or descent or from one state to another. A gradual decline. As, a gradual increase of knowledge.