Gradualist türkçesi Gradualist nedir

  • Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Gradualist ingilizcede ne demek, Gradualist nerede nasıl kullanılır?

Gradualism : Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme. Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme. Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş. Aşamalı değişim.

Graduality : Kademe.

Gradual filter : Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç. Kerteli süzgeç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Gradual : Kademeli. Yavaş yavaş. Tedrici. Yavaş. Derece derece. Yavaş yavaş olan. Derece derece olan. Aşamalı.

Gradually : Kademeli olarak. Gitgide. Gittikçe. Tedricen. Yavaş yavaş. Aşama aşama. Kerte kerte. Azar azar. Derece derece. Peyderpey.

Graduate school : Yüksekokul. Bir üniversiteye ait lisansüstü eğitim birimi. Yüksek lisans okulu. Üniversite mezunları için okul. Yüksek lisans eğitimi veren okul. Master programı.

Graduate of secondary school : Ortaokul mezunu.

Decreased gradually : Yavaşça küçüldü. Yavaş yavaş azaldı. Azar azar alçaldı. Birden kesilmedi.

Graduate of the university : Birdem mezunu.

Graduals : Yavaş yavaş. Kademeli. Aşamalı. Yavaş yavaş olan. Derece derece. Derece derece olan. Yavaş. Tedrici.

 

İngilizce Gradualist Türkçe anlamı, Gradualist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gradualist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Speed : Yolcu etmek. Uğurlamak. Hızla gitmek. Hız vermek. Yolunu açık etmek. Çabuk gitmek. Süratle gitmek. Hız kazandırmak. Hızlandırmak. Hız yapmak.

Swiftness : Sürat. Çabukluk. Tezlik. Hız.

Gradualness : Kademelilik. Yavaş yavaş gerçekleşme durumu. Aşamalı olma. Aşamalı olarak gerçekleşme durumu.

Fastness : Sıkılık. Uçarılık. Dayanıklılık. Sebat. Çabukluk. Mahfuz yer. Sabitlik derecesi. Sağlamlık. Korunak. Sabır.