Gradually türkçesi Gradually nedir

Gradually ile ilgili cümleler

English: His health gradually changed for the better after he went to live in the countryside.
Turkish: Kırsal alanda yaşamak için gittikten sonra onun sağlığı gitgide daha iyi oldu.

English: After that he began to enjoy life again and gradually recovered.
Turkish: Daha sonra hayattan yeniden zevk almaya başladı ve gitgide iyileşti.

English: It gradually dawned on me that I had taken the wrong train.
Turkish: Yanlış trene bindiğimi yavaş yavaş anladım.

English: I was nervous at first, but gradually got more relaxed.
Turkish: İlk başta gergindim ama yavaş yavaş daha rahatladım.

English: At first, I didn't like it, but it gradually became fun.
Turkish: İlk başta, ben bunu sevmedim, ama gitgide eğlenceli oldu.

Gradually ingilizcede ne demek, Gradually nerede nasıl kullanılır?

Decreased gradually : Yavaş yavaş azaldı. Azar azar alçaldı. Birden kesilmedi. Yavaşça küçüldü.

Gradual filter : Kerteli süzgeç. Görüntülüğün çeşitli bölümlerinde değişik etkiler sağlamakta kullanılan, soğurma katsayısı bir kenardan öbürüne doğru gittikçe azalan süzgeç. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Gradual : Kademeli. Yavaş yavaş. Aşamalı. Derece derece olan. Derece derece. Yavaş. Tedrici. Yavaş yavaş olan.

Gradualism : Aşamalı değişim. Değişimi yavaş yavaş gerçekleştirme. Değişimi kademeli olarak gerçekleştirme. Reformun aşamalı yapılması gerektiğine inanan görüş.

Gradualist : Aşamalı reformdan yana olan kimse.

Graduands : Diploma almak üzere olan mezun. Bir müfredat programını tamamlamış ve derece veya diploma almak üzere olan kimse (örneğin, üniversitede veya yüksekokulda). Eğitimini tamamlamış ve diploma almak üzere olan kimse.

Graduate of the university : Birdem mezunu.

Graduality : Kademe.

Graduals : Derece derece olan. Yavaş. Derece derece. Yavaş yavaş. Tedrici. Yavaş yavaş olan. Kademeli. Aşamalı.

Graduate : (üniversiteden) mezun olmak. Mezun olmak. Bitirmek. Sınıflandırmak. Diplomalı. Lisans üstü. Master öğrencisi. Mezun etmek. Diploma vermek. Derecelendirmek.

İngilizce Gradually Türkçe anlamı, Gradually eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gradually ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Increasingly : Giderek. Gittikçe artan oranda. Gittikçe artarak. Artarak. Artan bir şekilde. Gitgide artarak. Giderek artan oranda. Artan oranda. Artan biçimde.

 

Inch by inch : Karış karış. Ağır ağır. Milim milim.

Bit by bit : Ufak ufak. Ağır ağır. Az az. Ceste ceste. Dirhem dirhem. Bölük pörçük.

Little by little : Ufak ufak. Dirhem dirhem. Damla damla. Az az.

By driblets : Parçacıklar halinde.

By inch : Ağır ağır.

Stepwise : Oldukça yavaş. Yavaşça. Aşamalı.

All the more : Haydi haydi. Daha çok. Artan bir şekilde. Daha da yüksek seviyeye kadar. Daha da çok.

Graduals : Yavaş. Kademeli. Aşamalı. Tedrici. Yavaş yavaş olan. Derece derece olan.

One step at a time : Kademe kademe.

Gradually synonyms : more and more, at leisure, by easy stages, by slow degrees, piecemeal, in small doses, fractionally, progressively, by stages, stepped, belatedly, inchmeal, day by day, by inches, ever, on the go, glean, singlestep, step by step, gradual, by and by, by degrees, leisurely, steadily, by dribblets, single step, in dribs and drabs, incrementally.

Gradually ingilizce tanımı, definition of Gradually

Gradually kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In a gradual manner.