Graduations türkçesi Graduations nedir

Graduations ingilizcede ne demek, Graduations nerede nasıl kullanılır?

Graduation ceremony : Kep töreni. Mezuniyet töreni.

Dial graduation : Izgara taksimatı. Kadran taksimatı.

Social graduation : Değişik toplumsal sınıf ve katmanların, değişik toplumsal kümelerin toplum içinde gördükleri saygı, önem ve öncelik bakımından sıralanmaları. Toplumsal aşamalanma.

Graduation : Mezuniyet. Derecelere ayırma. Sınıflandırma. Diploma töreni. Derece işareti. Sınıflandırılma. Mezuniyet töreni. Derecelendirme. Bitirme. Mezun olma.

Vowelgraduation : Eklerle genişletilen bir kelimedeki ünlülerin, ünlü uyumu kurallarına bağlı olarak kendilerini ilk hecedeki ünlüye göre ayarlayıp ince sıradan kalın, kalın sıradan ince sıraya yahut da düz ünlüden yuvarlak, yuvarlak ünlüden düz ünlüye geçmeleri olayı: karşılaştırılmalıydı, okutturacağımızdan, gelebilecek miydiniz?, önümüzdekilerden, korkusuzluğundan vb. ayrıca bk. ünlü uyumu. Ünlü atlaması.

Graduated cylinder : Dereceli ölçüm silindiri. Üst kısmında sıvının akışını kolaylaştıran, çeşitli çap ve boyda olan, silindir biçiminde, hacim ölçen camdan veya plastikten yapılmış kap, mezür. Dereceli yuvak. Mezür. Dereceli silindir. Ölçü silindiri. Genellikle sıvıların oylumlarını ölçmek için kullanılan derecelenmiş cam araç. Sıvıları ölçmek için kullanılan dereceli silindir. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Graduating : Sınıflandırmak. Mezun etmek. Derecelendirmek. Derecelere ayrılmak. Bitirmek. Ayrılmak. (üniversiteden) mezun olmak. Mezun olmak. Derecelemek. Mezun.

Graduate of secondary school : Ortaokul mezunu.

Graduated : Mezun olmuş. Derecelere ayrılmış. Ölçülü. Mezun. Kademeli. Taksimatlı. Derece taksimatlı. Ayarlı. Taksimatlandırılmış. Üniversite mezunu.

Graduate school : Master programı. Üniversite mezunları için okul. Yüksek lisans eğitimi veren okul. Yüksek lisans okulu. Bir üniversiteye ait lisansüstü eğitim birimi. Yüksekokul.

İngilizce Graduations Türkçe anlamı, Graduations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Graduations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

The graduate : Bitirmek. Başrollerinde dustin hoffman ve anne bancroft'ın oynadığı 1967 yapımı film (mike nichols tarafından yönetilen). (üniversiteden) mezun olmak. Derecelendirmek. Diploma vermek. Derecelemek. Mezun. Sınıflandırmak. Mezun etmek.

Categorization : Bir ya da birden çok değişkene göre elde edilmiş gözlemleri, değişkenlerin seçenek ve değerlerine ya da bunların bileşimlerine göre altbölümlere ayırma. Kategorize etme. Kategorilere ayırma (ayrıca categorisation). Kesimleme. Kategorizasyon. Kümeleme.

Rating : Deniz eri. Şirketlerin, taşınır değerlerinin ticari riskine, ülkelerin de siyasi risklerine göre güvenilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenip sıralanması. İktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Derece. Kerteleme. Değerleme. Azarlama. Oran. Vergi oranı (ing.). Tutulma.

 

Shading : Gölgelik. Işığa karşı koruma. Isıya karşı koruma. Nüanslama. Güneş kıran. Gölgelendirme. Ton farkı. Gölgeleme. Nüans.

Consumption : Yoğaltma. Yoğaltım. Coğrafya, iktisat, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mal ve hizmetlerin insan isteklerini gidermek üzere son kullanılışı. Gereksinimlerin dolaysız bir biçimde karşılanması amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılması. Tüketim. Harcayış. Kişilere ilişkin gereksemeler nedeniyle malların ve hizmetlerin tüketilmesi. belirli bir süre içinde tüketilen üretim özdeklerinin tümü ya da bunlardan birisinin gideri. Vücut tarafından alınan yem veya besin maddeleri veya bu maddelerin miktarı. Sarf.

Rating system : Derecelendirme sistemi. Sonuçları değerlendirme sistemi. Değerlendirme sistemi. Sıralama.

Exterminating : İmha etme. İmha etmek. Kökünü kurutmak. Kökünü kazıma. Yok etmek. Yok etme. Öldürmek. Mahvetmek.

Depletion : Eksilme. Fakirleşme. Boşalma. Tüketme. Yok olma. Zenginleştirme işlemi sürecinde, işlem dışında kalan elementlerin izotop sayısındaki azalma. Kan alma. Sabit kıymetleri azaltma. Tüketim.

Completions : İkmal. Tamamlama. Tamamlananlar. Bitirmeler.

Assortment : Ayırma. Mal çeşidi. Cins. Tasnif. Karışım. Çeşit. Türlü çeşitleri içeren bir bütün. Çeşitlilik.

Graduations synonyms : quantification, gradation, mop up, perfection, diploma awarding ceremony, clacification, bkt, classifying, blending, ending, graduation ceremony, classification, permission, closures, categorizations, commencements, culmination, endings, closure, assortments, finishing, graduation, categorisation, completion, grading, commencement day, depletions, extinguishment, assorting, commencement, closing, gradations, windup.