Granülomlu boyun adenitisi nedir, Granülomlu boyun adenitisi ne demek

Granülomlu boyun adenitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Domuzlarda boyun bölgesi lenf yumrularının granülom oluşumuyla belirgin yangısı. Mezbahada rastlantısal olarak karşılaşılan bir bulgudur. Genellikle Rhodococcus equi izole edilir.

Granülomlu boyun adenitisi anlamı, kısaca tanımı

Aden : Salgı yapan organ, bez

Adenitis : Adenit. Bir bezin yangısı.

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Granülomlu : Granülomlardan oluşmuş, granülomatöz. Granülom özelliği gösteren, granülomatöz.

Adenit : Ak kan bezi yangısı.

Boyun : Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Rhodococcus equi : Taylarda irinli akciğer yangısı, domuz, sığır ve koyunlarda da çeşitli irinli enfeksiyonlara neden olan, Gram pozitif, sporsuz ve hareketsiz, irinde ve katı ortamda yuvarlak, sıvı ortamda ise genellikle çomak biçiminde görülen bir bakteri türü.

 

Rastlantısal : Rastlantı ile ilgili, tesadüfi.

Rastlantı : Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Domuzla : Su değirmenlerinde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer.

Mezbaha : Kesimevi.

Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Domuz : Çift parmaklılardan, eti, yağı, derisi veya kılı için beslenen, evcil hayvan (Susacrofa domestica). Hain, aksi, ters, inatçı, hınzır kimse.

Yangı : Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon.

Yumru : Yuvarlak, şişkin şey. Şişkin, kabarık, yuvarlak biçimli. Genellikle derinin içine gömülü, yuvarlak ve sert oluşum, nod. Sap, kök veya dallarda bulunan, yedek besin taşıyan şişkin madde. Eğri büğrü, çarpık, yamru yumru.

Diğer dillerde Granülomlu boyun adenitisi anlamı nedir?

İngilizce'de Granülomlu boyun adenitisi ne demek ? : granulomatous cervical adenitis