Gray matter türkçesi Gray matter nedir

Gray matter ingilizcede ne demek, Gray matter nerede nasıl kullanılır?

Gray : Ağarmak. Silikleştirmek. Grey. Kırlaşmak. Boz. Beyazlamak. Ağartmak. Radyasyon ölçüm birimi, ışınlanan maddenin 1 kg.’da 1 joule’lük enerji birikimine neden olan radyasyon miktarı, gy. Aklar düşmek.

Matter : Sorun. Aksilik. Önemli olmak. Konu. İçerik. Yazılı belge. Neden. Cisim. İş. Önem.

Gray cast iron : Gri dökme demir. Boz pik. Pik döküm. Esmer dökme demir. Kir dökme demir. Kırdöküm. Gri pik. Kır dökme demir.

Gray code : Gray kodu.

Gray collie syndrome : Köpeklerin siklik hematopoiezi. Gray-colliesendromu.

Gray color : Kır don. Bedeni örten kılların beyaz kıllarla karışmış şekli.

İngilizce Gray matter Türkçe anlamı, Gray matter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Gray matter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Comprehension : Kavrarlık. Anlayış. Bir olay ya da durumu geniş kapsamlı ve derinliğine kavrama yeteneği. Fehim. Bir kavramın anımsattığı niteliklerin ya da taşıdığı anlamlı iz ya da davranışların tümüne verilen ad. Kapsam. İdrak. İzan. Anlama. Kavrama.

Grey matter : Bozmadde. Beynin merkezi deki gri madde. (beynin merkezini oluşturan) gri madde.

 

Fibre : Fiber. Yapı. Kişilik. Lif. Telcik. Karakter sağlamlığı. Karakter. İplik. Tel.

Cuteness : Sevimlilik.

Brain : Kafasına patlatmak. Dimağ. Omurgalı hayvanların sinir sisteminin kafatası içinde bulunan merkez bölgesi. omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan ganglion. serebrum. Beynini dağıtarak öldürmek. Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü. omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan gangliyon, serebrum. Zeki. Kafa yarmak. Kafasına ağır bir darbe indirmek. Beynini patlatmak.

Encephalon : Ensefalon. Ensefal. Kafa içi. Ansefalon. Dimağ (anatomi terimi). Ansefal. Dimağ. Sinir sisteminin kafatası içerisinde kalan ve büyük beyin, beyincik ve beyin sapı olmak üzere üç kısma ayrılan merkezi bölgesi, ensefalon, hlk. dimağ. en dışında substansiya grizea adı verilen esmer renkli hücreleri içeren kısım dışta, substansiya alba adı verilen beyaz renkli kısım ise içte yer alır.

Fiber : Humma. Kimi minerallerin dokusunu yapan ince iplikler. Elyaf. Teltik. Tel. Ham selüloz. Telcik. Kişilik. Yapı.

Fettle : Durum. Döküm temizliği. Düzleştirmek. Fırın astarı onarımı. Hal durum. Düzeltmek. Form. Hal. Ruh ve beden durumu.

Advice : Salık. Ödeme ve alma bildirgesi. Bilgi. Geneş. Hüküm. Danışma. Nasihat. Uyarı. Talimat.

Tissue : Ağ. Tuvalet kağıdı. Kopya kağıdı. Bir tür ince ambalaj kağıdı. Kağıt peçete. Nesiç. İnce yumuşak kağıt. Kağıt mendil.

Gray matter synonyms : tissues, web, fabric, configuration, cerebrums, acuity, braining, encephala, intelligence, brains, advices, textus, ingeniousness, cerebral, acuities, bean, textures, discernment, fettles, deepness, cerebrum, bonce, encephalic, cleverness, ability, chumps, cerebra, anima, cerebrals, chump, acuteness, consciousness, acumen.