Grouched türkçesi Grouched nedir

Grouched ingilizcede ne demek, Grouched nerede nasıl kullanılır?

Grouches : Söylenme. Huysuzluk. Yakınmak. Sızlanmak. Şikayet etmek. Homurdanma. Homurdanmak. Vızıltı. Dırdırcı. Söylenmek.

Grouch : Yakınma. Vızıltı. Şikayet etmek. Dırdır. Yakınmak. Sızlanmak. Durmadan sızlanan kimse. Huysuzluk. Söylenme. Söylenmek.

Grouchier : Mızmız. Hiç memnun olmayan. Huysuz. Suratsız.

Grouchiest : Huysuz. Suratsız. Mızmız. Hiç memnun olmayan.

Grouchily : Hırçın bir şekilde. Somurtkan bir şekilde. Hoşnutsuz bir şekilde. Mızmız bir biçimde. Memnuniyetsiz bir şekilde. Huysuz bir şekilde. Sinirli bir şekilde.

Groucho : Groucho marx (1895-1977, julius henry marx olarak doğan). Marks kardeşler isimli popüler komedi ekibi üyesi. Amerikalı komedyen.

Ground air communications : Yer hava haberleşmesi. Yer-hava iletişimi.

Ground angle shot : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Alttan görüş. Alıcının, yatay ekseni üzerinde, merceği yukarıya dönük olarak yerleştirilmesi, böylece aşağıdan yukarıya doğru eğik bir görüşün ortaya çıkması durumu.

Ground almond hulls : Öğütülmüş badem kabukları. Badem meyvesinin dışını örten sert kabukların kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir yan ürün.

 

Ground air guided missile : Yerden havaya güdümlü füze.

İngilizce Grouched Türkçe anlamı, Grouched eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Grouched ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Crabbier : Darmadağın. Gıcık. Huysuz. Sinir. Aksi. Karman çorman.

Growled : Guruldamak. Homurdanarak söylemek. Homurtu. Gürlemek. Homurdamak. Hırıldamak. Gurlamak. Hırlamak.

Bemoans : Üzüntüsünü belirtmek. İnleyerek yakınmak. Kederlenmek. Üzülmek. Ağlayıp sızlayarak şikayet etmek. Yanıp yakılmak.

Ping : Metalik çınlama sesi. Teklemek. İnternet paketi araştırıcısı. Vızıldamak. Detonasyon yapmak (motor). Mermi sesi. Bilgisayarlarda ping atma. Ping atmak. Detonasyon. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Cantankerousness : Terslik. Kavgacı yapı. Hırçınlık. Geçimsizlik. Aksilik. Sinirlilik. Kavgacılık.

Droned : Haylazlık etmek. Parazit. Asalak. Tekdüze bir sesle aralıksız konuşmak. Tembelce yaşamak. Başkasının sırtından geçinmek. Tembellik etmek. Monoton bir sesle söylemek. Vızıldamak.

Bellying : Sızlanan. Şişmek. Şikayet etme.

Grouser : Sızlanan kimse. Homurdanan. Patinaj tırnağı. Palet tırnağı.

Cross : Çarmıh. Dargın. Biyoloji, tarih alanlarında kullanılır. Yüksek organizmalarda, genetik olarak farklı dişi ve erkek bireyler arasındaki çiftleşme. mikroorganizmalarda genetik çaprazlama farklı eşey tiplerinin konjugasyonu ile yapılan, virüslerde ev sahibi hücrelerin farklı genotipteki viral parçalar ile enfekte olmasını gerektiren genetik madde değişimi. Haç. Kesişen. Çapraz. Eski romalılarda suçluyu öldürmek için kullanılan bir araç. hıristiyanlığın simgesi olan, birbirini dik kesen iki doğrunun oluşturduğu biçim, put. Aksi. Düzenbaz.

 

Bellyacher : Sürekli şikayet eden. Sızlanan. Memnuniyetsiz.

Grouched synonyms : julius marx, gabbers, bemoaned, clacker, drone, whirr, bellies, ill tempered, bellyaches, find fault with, bandy words with, bad temper, fussy, marx, air a grievance, bitching, complained, crab, bumble about, pinged, gnarling, bumbles, grumbling, chatterer, crankiness, be told, crossness, grouches, gnars, crabbed, grouch, murmur, buzzes.

Grouched zıt anlamlı kelimeler, Grouched kelime anlamı

Good natured : Yardımsever. Yumuşak. İyi huylu. Babacan. Hoşgörülü.

Unmoved : Acımayan. Aldırmaz. Umursamaz. Etkilenmeyen. Yerinden kımıldamamış. Duygusuz. Etkilenmemiş. Heyecanlanmayan. Lakayt. İstifini bozmamış.

Unemotional : Hissiz. Heyecansız. Heyecanlanmayan. Duygusuz.