Grumpiest türkçesi Grumpiest nedir

Grumpiest ingilizcede ne demek, Grumpiest nerede nasıl kullanılır?

Grumpier : Aksiliği tutmuş. Homurdanıp duran. Dırdırcı. Aksi. Somurtkan. Hırçınlığı üstünde. Ters. Suratsız. Huysuz.

Grumpily : Somurtkan bir biçimde. Dırdırcı bir biçimde. Somurtkan bir şekilde. Dırdırcı bir şekilde. Sinirli bir şekilde.

Grumpiness : Somurtkanlık. Suratsızlık. Aksiliği tutmuş. Hırçınlığı üstünde. Terslik.

Grumping : Homurdanan kimse. Huysuz tip. Söylenen kimse. Kendi kendine söylenen.

Grump : Söylenen kimse. Asık yüzlülük. Kendi kendine söylenen. Huysuz tip. Homurdanan kimse.

Grumps : Asık yüzlülük. Somurtkan tip. Suratsız kimse. Suratsızlık. Somurtkanlık.

What a grumpy fellow : Suratsız bir adam. Çok rahatsız edici biri. Ne huysuz bir adam.

Have the grumps : Somurtuyor olmak. Suratsızlığı üstünde olmak.

Grumpy : Somurtkan. Huysuz. Suratsız. Aksiliği tutmuş. Homurdanıp duran. Hırçınlığı üstünde. Ters. Dırdırcı. Aksi.

İngilizce Grumpiest Türkçe anlamı, Grumpiest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Grumpiest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contrariness : Zıtlık. Görüş ve kanıların ya da olay ve durumların birbirine ters düşmesi. Terslik. Karşıtlık. İnatçılık. Aksilik.

 

Abrupt : Ansız. Kaba. Sürmek. Beklenmedik. Baş aşağı. Birden bir konudan başka konuya geçen (konuşma tarzı). Sarp. Birdenbire oluveren. Kesik.

Backwards : Ters olarak. Geriye. Arka tarafa. Geri geri. Tersine. Geri. Geçmişe. Arkaya. Geriye doğru.

Awkward : Garip. Hantal. Uygunsuz. Dik başlı. Kullanımı zor. Maharetsiz. Yöndemsiz. Kullanışsız. Mahçup edici.

Clacker : Lafazan. Anüs. Geveze.

Sourest : Bozulmak. Somurtmak. Süt kesilmek. Ekşimiş. Mayhoş. Ayazlı. Dokunaklı. Hırçın. Rutubetli (toprak).

Repining : Asık suratlı. Hoşnutsuz. Yakınan. Şikayetçi. Söylenen. Söylenip duran. Küskün.

Sulkier : Tek kişilik. Somurtuk. Suratlı. Sürücülü (saban vb.). Asık yüzlü. Küskün. Küsmüş. İki tekerlekli at arabası. Asık.

Crankiest : Dengesi her an bozulabilir. Laçka. Gevşek. Asabi. Tuhaf. Eksantrik. Garip. Alıngan. Sinirli.

Chatterer : Lafebesi. Geveze. Çenesi kuvvetli. Farfaracı. Çenesi düşük.

Grumpiest synonyms : acrimonious, amiss, bolshy, grimmer, agin, sourer, crotchety, backward, grouching, ill nature, bloody minded, crankiness, grimmest, contrary, crabby, cross patch, grouch, atrabilious, churlish, alien, morose, saturnine, crabbier, grouchy, badtempered, manfully, contra, clunky, gabbers, bellicose, grumpiness, lowering, crotchetiness.

Grumpiest zıt anlamlı kelimeler, Grumpiest kelime anlamı

Grumpiest antonyms : good nature.