Guardianship türkçesi Guardianship nedir

Guardianship ingilizcede ne demek, Guardianship nerede nasıl kullanılır?

Legal capacity and guardianship law : Hukuki ehliyet ve vesayet kanunu. Reşit olmayan kimselerin ve hatalı mahkeme işlemi görmüş olanların yasal durumu il ilgili olan hukuk.

Guardianships : Vesayet. Vekillik. Vasilik. Velilik. Himaye. Koruyuculuk. Koruma. Velayet. Muhafızlık.

Strike guardians : İşbırakımı gözcüleri. İşbırakımı duyurusu yapan işçi örgütünün bu yasal uygulamaya uyulmasını sağlamak üzere zor kullanılmaksızın bu düzeydeki düşünü ve isteklerini yaygınlaştırmak ve üyelerinin aldıkları karara uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla iş yerinin giriş ve çıkış kapılarında görevlendirdikleri özel giysili en çok ikişer kişi.

Guardians : Vasi. Muhafız. Koruyucu. Gözetici. Gardiyan. Veli. Kayyım.

Guardian angel : İyilik meleği. Yardım meleği. Koruyucu melek.

The guardian : Veli. Koruyucu. Kayyım. Gözetici. Gardiyan. Vasi. Muhafız.

Unpaid guardian : Ücretsiz koruma. Bir maaş almadan bir malı koruyan ve kayıp veya hırsızlık olaylarından sorumlu olmayan kimse. Ücretsiz gardiyan.

Guardian : Veli. Gözetici. Kayyım. Muhafız. Vasi. Gardiyan. Koruyucu.

İngilizce Guardianship Türkçe anlamı, Guardianship eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Guardianship ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chokidar : Polis veya örf ve adetler hukuku görevlisi (hindistan).

Keeping : Uyum. Muhafaza etme. Saklama. (evrak vb) muhafaza etme. Geçindirme. İşletme. Bakım. Geçimini sağlama. Tutma.

Protection : Koruyucu. Madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır. Korunma aracı. Kayırma. Önlem. Korunma. Kütüğe yazımla doğan hakların başkaları eliyle, yasalara aykırı olarak kullanılmasını önleme. Yerli yapım ve tarım çalışmalarını dış etkenlerden korumak amacıyla yabancı mallara elverişli giriş yasağı koyma, ya da girişleri olanlardan ağır gümrük vergisi alma.

Delegacy : Delege olarak atanma. Elçilik. Murahhaslık. Delege olarak atama. Delegelik. Delegasyon.

Curatorships : Kayyımlık.

Armoring : Zırhlama. Zırhla kaplamak. Tahkimat.

Caretaking : Bakma. Göz kulak olma. Denetleme.

Defensiveness : Tetikte olma niteliği. Savunuculuk. İhtiyatlılık.

Guardianship synonyms : foster care, slight care, ordinary care, great care, procuracy, securement, defence, reasonable care, tutelages, proxy, ministries, ministry, protectiveness, conservation, asylums, safekeeping, auspices, duty, egis, keep, defense, preventiveness, mandating, providence, body guard, wardships, tutelage, conservancy, hands, proxies, asylum, bodyguard, mandate.

Guardianship ingilizce tanımı, definition of Guardianship

Guardianship kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Care. Protection. The office, duty, or care, of a guardian. Watch.