Hödük nedir, Hödük ne demek

Hödük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır.

Yerel Türkçe anlamı:

Kabadayı (kimse).

Tuhaf, acayip şey.

Uyuşuk, beceriksiz (kimse).

Ürkek, çekingen.

Şüpheli.

Korkak.

Kısa boylu, göbekli (kimse).

Acemi, toy.

Aceleci (kimse).

Hödük tanımı, anlamı:

Hödükçe : Hödük gibi, görgüsüzce.

Hödükleşme : Hödükleşmek biçimi.

Hödükleşmek : Hödükçe davranmak.

Hödüklük : Hödükçe davranış. Hödük olma durumu.

Hödüklük etmek : Görgüsüzce ve kaba davranmak.

Görgüsüz : Görgüsü olmayan.

Anlayış : Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Anlama işi, telakki. Hoş görme, hâlden anlama.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Korkak : Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan).

Ürkek : Çok ürken, korkuya çabuk kapılan. Çekingen.

Kaba : Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli. Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer. Taneleri iri. Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı. Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse).

 

Kıt : Az, yetersiz (duygu, söz vb.). İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı.

Hödük vermek : Korku vermek, ürkütmek.

Hödüklemek : Korkmak, ürkmek. Şüphelenmek. Hayvan sağarken sütünü saklamaması için arasıra yavrusuna emzirtmek.

Diğer dillerde Hödük anlamı nedir?

İngilizce'de Hödük ne demek? : adj. boorish, clumsy

n. boor, bumpkin, country bumpkin, churl, clodhopper, clown, hayseed, hick, lubber, oaf, roughneck, rube, ruffian, rustic, stick, dry stick, dull stick, yob, yokel

Fransızca'da Hödük : balourd/e, rustre [le], ours mal léché, croquant/e [le][la]

Almanca'da Hödük : n. Fläz, Stiesel, Stoffel

adj. fläzig, stieselig