Hükümdarlık nedir, Hükümdarlık ne demek

  • Hükümdar olma durumu.
  • Hükümdarla yönetilen ülke

"Hükümdarlık" ile ilgili cümle

  • "Kendiliğinden bir hükümdarlık kurmuştu." - R. H. Karay

Hükümdarlık anlamı, tanımı:

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Hüküm : Yargı. Değer, aynı veya benzer nitelik. Egemenlik, hâkimiyet. Önem, geçerlilik. Karar.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Hükümdarlık anlamı nedir?

İngilizce'de Hükümdarlık ne demek? : n. sovereignity, rulership, monarchy, suzerainty, court, crown, diadem, raj, reign, royalty

Fransızca'da Hükümdarlık : règne [le], diadème [le], monarchie [la], souveraineté [la], trône [le]

Almanca'da Hükümdarlık : n. Fürstlichkeit, Monarchie, Regentschaft

Rusça'da Hükümdarlık : n. монархия (F)