Hükmetmek nedir, Hükmetmek ne demek

Hükmetmek; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Egemenliği altında bulundurmak.
  • Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek
  • Aklına esmek.
  • Düşünme veya yargılama sonunda bir kanıya varmak.

"Hükmetmek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Gözlerimi açtığım zaman odamı loş görünce akşam olduğuna hükmettim." - R. H. Karay
  • "Biri bu konuda damarına basınca endazeyi şaşırıyor, kendine hükmedemiyordu." - N. Araz

Hükmetmek anlamı, kısaca tanımı:

Hükmetme : Hükmetmek işi.

Egemen : Sözünü geçiren, üstünlük kazanan. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.

Altın : Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli.

Bulundurmak : Eksik etmemek. Var olmasını, hazır bulunmasını sağlamak.

Düşünme : Düşünmek işi, tefekkür. Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

Yargılama : Anlık. Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme.

 

Varmak : Acımadan, çekinmeden yapmak. Bir şeyi iyice anlamak veya duymak. Kadın, evlenmek. Hoş olmayan bir sona ermek. Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak. Bir durumdan başka duruma geçmek. Belli bir duruma veya düzeye gelmek.

Esmek : Yapılması önce düşünülmüş olmayan veya beklenmeyen bir şeyi yapmaya birdenbire karar vermek. Hava bir yönden bir yöne akmak, rüzgâr olmak.

Aklına esmek : Daha önce düşünmemiş olduğu şeyi birden yapmaya karar vermek.

Diğer dillerde Hükmetmek anlamı nedir?

İngilizce'de Hükmetmek ne demek? : v. dominate, domineer, rule, rule over, command, overrule, govern, award, decide on, adjudge, assume, be in the ascendant, be in the ascendent, make an award, bestride, reckon, sway

Fransızca'da Hükmetmek : juger, décider, arbitrer, dominer

Almanca'da Hükmetmek : v. beherrschen, gebieten

Rusça'da Hükmetmek : v. повелевать, решать, решить