Hızla nedir, Hızla ne demek

Hızla; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

 • Çabucak

"Hızla" ile ilgili cümle

 • "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk." - A. H. Tanpınar

Hızla tanımı, anlamı:

Son hızla : Olanca hız kullanılanarak.

Hızlandırma : Hızlandırmak işi.

Hızlandırmak : Hız verilmek, hızı artırılmak.

Hızlanış : Hızlanma işi.

Hızlanma : Hızlanmak işi.

Hızlanmak : Hız almak, hızı artmak.

Çabucak : Kolaylıkla. Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, takkadak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim.

Hızla atlama : Bir engel ya da aracı aşmak için koşu ile hızlanarak yapılan atlama.

Hızlaba : Nefes darlığı hastalığı, bronşit: Zavallı çocuk hızlaba olmuş.

Hızlan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; “Hız kazan, hızını artır” anlamında kullanılan bir ad.”

Hızlanabilme : Hızlanabilmek işi.

Hızlanabilmek : Hızlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Hızlandırabilme : Hızlandırabilmek işi.

 

Hızlandırabilmek : Hızlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Hızlandıran çoğaltan modeli : Otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin çoğaltan tarafından geliri, gelirin de hızlandıran ilkesiyle yatırımları etkilediği, diğer bir deyişle hızlandıran ilkesi ile çoğaltının karşılıklı ilişkilerini gösteren model.

Hızlandıran ilkesi : Millî gelirde ortaya çıkan bir artışın, hızlandıran katsayısına bağlı olarak yatırımları artırma ilkesi. krş. hızlandıran modeli

Hızlandıran katsayısı : Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, millî gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı.

Hızla ile ilgili Cümleler

 • Biletler hızla satılıyor ve yer sınırlı.
 • Yaşama maliyetleri hızla arttı.
 • Düşman hızla yaklaşıyor.
 • Hızla zengin oldu.
 • Aramızdaki olaylar hızla ciddileşti.
 • Hızla ve yavaşça gelişen yetenekler vardır, değil mi?
 • Koşullar hızla değişiyor.
 • Hızlanalım.
 • Hızla kapıyı kapat.
 • Hızla tepki göstermek zorundaydık.
 • Hızla iyileşti.
 • Ali süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı.
 • Hızla büyüyen bir şehir.
 • Tom'un hızla iyileşmesini umuyorum.
 

Diğer dillerde Hızla anlamı nedir?

İngilizce'de Hızla ne demek? : adj. fast, quick, like a streak of lightning

adv. fast, quickly, quick, speedily, at a good clip, apace, double quick!, by leaps, by leaps and bounds, slap, slap bang, swiftly, swimmingly, in double time, rapidly

n. speed, velocity, impetus, quickness, bat, career, celerity, dispatch, expedition, haste, lick, pace, pelt, raciness, rapidity, rapidness, swiftness, tilt

Fransızca'da Hızla : rapidement, vivement, à toute vitesse

Almanca'da Hızla : adv. zusehends

Rusça'da Hızla : adv. быстро