Habitat nedir, Habitat ne demek

Habitat; kökeni ingilizce dilinden gelmektedir.

  • Yerleşme, oturma.
  • Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt

Biyoloji'deki anlamı:

Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir canlı türünü veya canlı topluluklarını barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamı.

İngilizce'de Habitat ne demek? Habitat ingilizcesi nedir?:

habitat

Habitat hakkında bilgiler

Habitat, bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç da bir böceğin bağırsağı kadar küçük de olabilir. Bununla beraber, her zaman tanımlanabilen ve fiziksel olarak sınırlı bir bölgedir. Birden fazla hayvan ya da bitki özel bir habitatta yaşayabilir. Develerin habitatı çöller, balıklarınki ise denizler ve tatlı su kaynaklarıdır.

Habitat anlamı, kısaca tanımı:

Yerleşme : Yerleşim alanı veya merkezi. Yerleşmek işi.

Oturma : Oturmak işi. Kısa süre için konukluğa gitme.

Bitkin : Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız.

Doğal : Doğada olan, doğada bulunan. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Yapmacık olmayan. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Katıksız, saf. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.

 

Yurt : Memleket. Sahip olunan arazi, emlak. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Diyar.

Organizma : Herhangi bir canlı varlık. Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.

Geliş : Gelme işi.

Diğer dillerde Habitat anlamı nedir?

İngilizce'de Habitat ne demek? : n. habitation, dwelling-place; environment, surroundings, place in which an animal or plant naturally grows or lives

n. habitat, environment, surroundings, place in which an animal or plant naturally grows or lives

n. habitat, settlement, housing

Fransızca'da Habitat : [le] yetişme yeri, yurt, çevre; konut