Hadiseli nedir, Hadiseli ne demek

Hadiseli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Olaylı.
  • Olaylı bir biçimde

Hadiseli tanımı, anlamı:

Hadise : Olay.

Hadis : Hz. Muhammed'in söz ve davranışları. Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

Olaylı : Olayı olan, olay çıkmış olan, hadiseli.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Bir : Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Tek. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Diğer dillerde Hadiseli anlamı nedir?

İngilizce'de Hadiseli ne demek? : eventful

Almanca'da Hadiseli : ereignisreich

Rusça'da Hadiseli : adj. скандальный