Haematosis türkçesi Haematosis nedir

 • Venöz kanı arteryel kana dönüşümü.
 • Kan hücrelerinin oluşumu.
 • Hematoz.
 • Kan hücrelerinin gelişimi (tıp veya medikal terimi).
 • Arteriyalizasyon.
 • Hematopoez (hematoloji).
 • Hematosis.
 • Kan üretimi.
 • Kan dönüşümü.
 • Hematopoez.
 • Kan oluşumu.

Haematosis ingilizcede ne demek, Haematosis nerede nasıl kullanılır?

Haematosepsis : Septisemi. Hematosepsis.

Haematochrome : Bazı kırmızı alglerde bulunan karetenoit pigment. Hematokrom. Bazı kırmızı alglerde bulunan karotenoit pigment.

Haematocrit : Kan hücresi oranı. Hematokrit. Kangöze oranı. Kan ayırıcı.

Haematocyte : Kan hücresi. Hematosit.

Haematoid : Kan gibi. Hemoid. Hematoid.

Haematoma : Vücutta lokalize kan pıhtılaşması. Hematoma. Kan toplağı. Kan pıhtılaşması nedeniyle şişlik oluşması (ayrıca hematoma). Kan çıbanı. Hematom.

Haematoxylon : Hematoksilen. Bakkam ağacı. Yucatan'da bulunan yerli baklagiller ağacı. Bakkam ağacı odunu.

Haematoxylum campechianum : Hematoksilen. Siyah boya üretiminde kullanılan kahverengi veya kahverengi-kırmızı özodun üreten orta amerika ve batı hint adalarında bulunan yerli küçük ağaç. Bakkam ağacı.

Haematopoiesis : Hematopoiez. Ana hücrelerden kan hücrelerinin oluşumu.

Haematology : Kan bilimi. Kanbilim. Kan ve kan oluşumunu inceleyen bilim dalı. Kan ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalı. Hematoloji.

 

İngilizce Haematosis Türkçe anlamı, Haematosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Haematosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Oystercatcher : İstiridye avcısı. Poyrazkuşu. Yağmur kuşları (charadriiformes) takımının yağmur kuşugiller (charadriidae) familyasından, 42 cm kadar uzunlukta, gagaları ve ayakları kırmızı, avrupa, asya, kuzey afrika ve avustralya'da yaşayan, göçmen bir kuş. Deniz saksağanı.

Oyster catcher : Deniz saksağanı. İstiridye avcısı. İstridye avcısı.

Hematopoiesis : Kan hücrelerinin gelişmesi (tıp veya medikal terimi). Kan hücrelerinin oluşması. Hematopoiez. Kan yapımı.

Diptera : Çift kanatlılar. Çiftkanatlılar. İki kanatlılar. Tipula sineği. Çiftekanatlılar. Dipter.

Horn fly : 3,5 - 5 mm. boyunda olıup, çoğunlukla sığırların boynuz diplerinde eğleşen, sokucu, duyarga ve dokunaçları esmer sinek. Boynuz sineği. Muscidae. Sığırlarda zorunlu parazit olarak yaşayan, seyrek olarak insanlardan da kan emen küçük, kahverengi ve kanla beslenen sinek türü, haematobia irritans. Karasinek. Diptera takımında bulunan, fannia, haematobia, glossina, musca, muscina ve stomoxys gibi cinsleri içeren yedi yüzden fazla türü bulunan sinek ailesi. musca domestica (ev sineği), musca autumnalis (yüz sineği), stomoxys calcitrans (ahır sineği), haematobia irritans (boynuz sineği) ve fannia spp. gibi türler medikal öneme sahiptir ve çeşitli hastalık etkenlerinin vektörlüğünü yaparlar.

Arterialization : Kirli kanın temiz kana dönüşmesi (ayrıca arterialisation).

Arthropod genus : Eklembacaklılar cinsi.

Sanguification : Kan yapma. Sanguifikasyon.

Hematosis : Kan hücreleri oluşumu. Kirli kanın arteryal kana dönüşmesi. Kan hücreleri gelişimi (tıp veya medikal terimi). Hematopoez (kanbilimi).

Haematosis synonyms : genus haematobia, genus haematopus, haematobia irritans, charadriiformes, order diptera, bird genus, order charadriiformes.