Haftalıklı nedir, Haftalıklı ne demek

Haftalıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Ücretini haftadan haftaya alan (kimse)

Haftalıklı anlamı, kısaca tanımı:

Haftalık : Haftada bir kez yayımlanan. Haftada bir kez yapılan. Haftada bir ödenen para. Herhangi bir hafta süren.

Hafta : Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

Ücret : Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para. İş gücünün karşılığı olan para veya mal.

Alan : Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası. Bir çalışma çevresi. Yüz ölçümü. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.