Hair breadth türkçesi Hair breadth nedir

Hair breadth ingilizcede ne demek, Hair breadth nerede nasıl kullanılır?

Hair : İpince. İplik biçiminde olan herhangi bir deri uzantısı, kıl. trikom. kuş tüyü. Çok ince. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saç. Saçlar. Kafatasının derisi üzerinde uzayan kıllara verilen özel ad. tüy. kıl. Lif. Hayvan ve insanların derisinden çıkan belirsiz sayıda ince tel. Deri içerisinde ve dışında yer alan, kesitinde medulla, korteks ve kıl kütikülası bulunan, kuvvetli, düz ve genellikle kaba olan yapağıdan daha düz esnek epidermal oluşumlar. dermiste yatık uzanan kıllar deri yüzeyinden dar açıyla dışarı açılırlar. vücudun değişik bölgelerinde çeşitli doğrultularda örgülenmeler yaparlar.

Breadth : Liberallik. Genişlik. Arz. Vüsat. Mesafe. Saha. En. Uzaklık. Düşünce özgürlüğü. Genişlik (gemide).

Hair ball : Bigudi.

Hair brush : Saç fırçası.

Hair care : Saç bakımı.

Hair cell : İşitme kılı. Saç hücre. Corti organının duygu alan hücreleri. Saç hücresi.

İngilizce Hair breadth Türkçe anlamı, Hair breadth eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hair breadth ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Almost : Az daha. Hemen hemen. Az kalsın. Neredeyse. Takriben. Az kaldı. Adeta. Parmak kaldı. Yaklaşık olarak.

Narrowly : Güç bela. Güçbela. Dar. Zar zor. Dar darına. Ucu ucuna. Darı darına. Anca.

Closer : Cimri. Sonlandırıcı. İçli dışlı. Mahrem. Satışla sonuçlandıra. Saklı. Akım kesici. Kapalı. Satışla kapatan.

Connection : İlgi. Bir kelimenin son ses ünsüzü ile ondan sonra gelen kelimenin önses ünlüsünü veya ünlü ile başlayan ilk hecesini birleştirerek tek bir hece halinde söyleme veya okuma: deniz_anası, yıkım_emri, gök_ova, sözlük_anlamı vb. Dostluk. İlişik. Bağlama. Akraba. Bağlantı. Ölçüye vurulan nesne ya da özellikler arasında bir sıra düzeninin kurulması için önkoşul olan "daha büyük " ve "daha küçük" ilişkilerinin tüm ölçümler için geçerli olmasını gerektiren kural. bk. sıralayıcı ölçek. Birleştirme. Alaka.

Close : Bitirmek. Kapamak. Avlu (okul, kilise). Bağlantılı. Geçit. Son vermek. Son söz. Yummak (göz).

Akin to : Akraba. Benzeyen.

Adjacent : Birbirine komşu. Yandaki. Komşu. Sınırdaş. Mücavir. Bitişik. Çok yakın.

Close to : -e yakın. Başucunda. Hemen hemen. Yakından.

Bosom : Kucak. Koyun merkez. Kucaklamak. Saklamak. Çok yakın. Sine. Balkon. Merkez. Gizlemek.

Hair breadth synonyms : by a fraction of an inch, skintight, at close quarters, by a shave, justs, by, at hand, connate, hairsbreadth, hairbreadths, close range, by a hairbreadth, akin, just, by a hair, hairsbreadths, analogous, justing, byss, by a whisker, connected, near miss, within an ace of, hairbreadth, very narrow.