Hakemli dergi nedir, Hakemli dergi ne demek

  • Yazıları hakemin denetiminden geçtikten ve onaylandıktan sonra yayımlanan dergi

Hakemli dergi hakkında bilgiler

Hakemli dergiler özellikle akademik yayın dünyasında yaygındır. Hakemlilik durumu yayınlanması için gönderilen yazıların önce konuyla ilgili uzmanlara gönderilmesi ve onların yorumları doğrultusunda (akran denetimi), editör tarafından ya da yayın kurulunda, yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına dair karar verilmesi esasına dayanır.

Genellikle bir yazı en az iki hakeme gönderilir. Ayrıca farklı seviyelerde hakemlilik söz konusu olabilir. Mesela, yazının yazarının da hakemlerinin de birbirinden haberdar olduğu, yani isimlerin açık olarak verildiği durumlara ek olarak kimsenin birbirinden haberi olmadığı tamamen gizli hakemlik de olabilir. Bazen hakemler birbirinden haberdarken yazarın kim olduğunu bilmeyebilirler. Hakemlerin gizlilik seviyesi derginin amacına ve politikasına göre değişir. Akademik yayınlarda çoğunlukla tam gizlilik tercih edilmektedir.

Hakemli dergi anlamı, tanımı:

Hakem : Belirli bir konudan iyi anlayan kimse. Karşılaşmaları, yarışmaları kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi, yargıcı. Seçme ve karar verme yetkisi bulunan kimse.

 

Denetim : Denetleme.

Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.

Yayım : Yayma işi. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

Akademik : Bilimsel niteliği olan. Akademi ile ilgili olan.

Yayın : Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

Dünya : Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Dış, çevre, ortam. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Herkes.

Yaygın : Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Sınırı genişlemiş. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.