Halef nedir, Halef ne demek

Halef; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı

Hukuki terim anlamı:

ardıl.

Halef isminin anlamı, Halef ne demek:

Erkek ismi olarak; Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, sonradan gelen. Soy.

Halef anlamı, kısaca tanımı:

Halef selef : Biri ötekinin makamını alan.

Hayrulhalef : Hayırlı çocuk, hayırlı evlat.

Halef selef olmak : Biri ötekinin makamını almak, yerine geçmek.

Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Ardıl : Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı. Bir çıkarımda varılan sonuç.

Selef : Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, halef karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Halefiyyet : ardıllık.

Halefoğlu : Kars ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Halef anlamı nedir?

İngilizce'de Halef ne demek? : n. successor, successor in interest

Fransızca'da Halef : successeur [le], dauphin [le]

Almanca'da Halef : n. Nachfolger, Nachkömmling

Rusça'da Halef : n. преемник (M), потомок (M)