Half türkçesi Half nedir

Half ile ilgili cümleler

English: Ali and Mary save over half of their income each year.
Turkish: Ali ve Meryem her yıl kazançlarının yarısından fazlasını biriktirir.

English: "Mary earns ten times as much as I do," complained Moustapha "and yet she expects me to pay half of the household expenses."
Turkish: "Mary benim kazandığımın on katını kazanır," Mustafa şikayet etti ve hâlâ ev giderlerinin yarısını ödememi bekliyor.

English: Admission is half price after 2:30.
Turkish: Giriş ücreti saat 2.30'dan sonra yarı fiyatına.

English: Ali agreed that he would pay half the rent.
Turkish: Ali kiranın yarısını ödeyeceğini kabul etti.

English: About half of all American workers do not have access to workplace retirement savings plan.
Turkish: Tüm Amerikan işçilerinin yaklaşık yarısının iş yeri emeklilik tasarruf planına girişleri yok.

Half ingilizcede ne demek, Half nerede nasıl kullanılır?

Half a crown : Eski ingiliz parası.

Half a dozen : Yarım düzine.

Half a million : Yarım milyon. 000. 500.

Half a minute : 30 saniyelik zaman dilimi. Yarım dakika.

Half a mo : Biraz bekle. Bir dakika veya saniye.

Half as much again : Yarısı kadar daha.

 

Half adder : Yarı toplayıcı.

Half asleep : Yarı uykulu. Yarı uyur ve yarı uyanık. Ne tamamen uykuda ne de kesin uyanık.

Half and half : Yarı yarıya. Yarıyarıya. Karışık.

Half adjust : Yuvarlamak.

İngilizce Half Türkçe anlamı, Half eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Half ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Part : Parça. Bir tiyatro yapıtında oyuncunun canlandırdığı ya da gösterdiği kişiliği ortaya çıkaran, sözleri ve hareketleri içeren bütün. Hisse. Yan. Ayrılmak. Fasıl. Bölmek. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Kısım.

One half : Yarısı.

Just about : -mek üzere. Epeyce. Az kalsın. Yaklaşık. Aşağı yukarı.

Epochs : Tarih. Çığır. Zaman. Çağ. Epok. Dönem. Devir. Vakit.

Cyclic : Devri. Belli aralıklarla tekrarlayan, nüks eden. dairesel, döngüsel. Yineli biçimde olan, yinelenme ile ilgili. Çevrimsel. Devirli. Bilgisayar, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Periyodik. Halkalı. Konjonktürel.

Abscission : Kesilme. Absisyon. Kesme. Yaprak ve meyve dökülmesi. Ani son. Fasıla.

Partially : Bir dereceye kadar. Kısmi olarak. Taraflı olarak. Bir ölçüde. Yan tutarak. Tarafgirlikle. Bir tarafı tutarak. Bölümsel olarak.

At any moment : Hemen. Her an.

Break : Şafak vakti. Bozulmak. Teneffüs. Söylemek. Kesmek. Kırılma. Bitmek. Çözmek. Sınmak.

Comma : İki nota arasındaki yarım sesten küçük ses aralığı. Koma. Bilgisayar, gitar alanlarında kullanılır. Binlik ayracı. Virgül.

Half synonyms : node, halve, semis, semi, in patches, close to, circuitry, in any moment, nigh, mezzo, bouts, simple fraction, more or less, before long, breather, about, almost, discontinuance, cessations, half time, meta, in parts, chasm, much, discontinuation, barely, moieties, quasi, breathers, slightly, all but, as good as, cycles.

 

Half zıt anlamlı kelimeler, Half kelime anlamı

Whole : İyi. Sağlam. Öz. Tüm. Toplu. Toplam. Bütün. Tek parça. Yarasız beresiz. Tam.

Complete : Eksiksiz. Bütün. Tam. Yeniden tamamlama. Tamamı. Mükemmel. Bütünlemek. Tamamlanmış. Bitmiş. Tümlemek.

Half ingilizce tanımı, definition of Half

Half kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In some part approximating a half. In an equal part or degree. Part. Side. Behalf. As, a half bushel. A half dollar. Consisting of a moiety, or half. A half view. As, half-colored, half done, half-hearted, half persuaded, half conscious. A half hour. Partially. Imperfectly. To halve. [Obs.] [Bakınız: Halve].