Hallowers türkçesi Hallowers nedir

  • Takdis eden kişi.
  • Kutsayan kişi.
  • Adayan kişi.

Hallowers ingilizcede ne demek, Hallowers nerede nasıl kullanılır?

Hallower : Kutsayan kişi. Takdis eden kişi. Adayan kişi.

Shallower : Üstünkörü olan. Sığ. Daha sığ. Üstünkörü. Derin olmayan. Yüzeysel.

Hallowed : Kutsanmış. Takdis edilmiş. Saygıdeğer. Mübarek. Kutsal.

Halloween : Hayaletlerin. Azizler gününün arifesi. Eski bir inanışa göre cadıların. Cadılar bayramı. Hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 ekim). Azizler günü'nün arifesi.

Halloweens : Azizler günü'nün arifesi. Cadılar bayramı. Hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 ekim). Eski bir inanışa göre cadıların. Azizler gününün arifesi. Hayaletlerin.

Hallowmas : Cadılar bayramı. Azizler yortusu.

Allhallow : Azizler yortusu. Allhallows'dan (azizler yortusu) önceki akşam.

Hallowing : Kutsallaştırmak. Takdis etmek. Takdis. Kutsal saymak. Kutsamak.

Hallow : Kutsallaştırmak. Kutsamak. Takdis etmek. Kutsal saymak.

All hallows : 1 kasım'da tüm azizlerin şerefine kutlanan kilise yortusu. Azizler yortusu. Cadılar bayramı.

İngilizce Hallowers Türkçe anlamı, Hallowers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hallowers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Holy : Tapılası. Kutsi. Tanrı'ya ait. Kutsal. Tanrısal. Mukaddes. Kutsal yer. Kudsi. Tanrı'nın görevlendirdiği. Mübarek.

Sacred : Aziz. Saygıdeğer. Mukaddes. Dini. Dinsel. Mübarek. Kutsi. Kutsal. Muazzez.

Day : Çağ. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gündüzlü (öğrenci). Gündüz. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Gün. Dönem. Çekimin gündüz gerçekleştirildiğini ya da gündüz görünçlüğü olduğunu belirtmek üzere oyunlukta ve çekim tahtasında yer alan sözcük. Devir. Zaman.

Hallowers synonyms : allhallows eve, hallowe'en, blesser, hallower.

Hallowers zıt anlamlı kelimeler, Hallowers kelime anlamı

Unholy : Fena. Dine aykırı. Kutsal olmayan. Mukaddes olmayan. Kötücül. Kötü.