Halo nedir, Halo ne demek

Halo; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Halojen varlığını belirten ön ek.

Halo kısaca anlamı, tanımı

Gümüş halojenürleri : Jelatin içine kırılca biçiminde dağılarak duyarkatı oluşturan gümüş ile halojenlerin bileşimi (gümüş bromür, gümüş klorür, gümüş iyodür)

Halobacter : Halobacterium.

Halobacteria : Halobacterium.

Halobacterium : Tuzlanmış ürünlerde pembe, turuncu veya kırmızı renkte pigment oluşturarak bozulmaya neden olan, Gram negatif, çomak biçiminde, yoğun sodyum klorür ortamında yaşayan bakteri cinsi, Halobacteria, Halobacter.

Halococcus : Balık, et ve et ürünleri gibi yoğun biçimde tuzlanmış ürünlerde, turuncu-kırmızı pigment oluşturarak bozulmaya neden olan, Gram negatif, hareketsiz, yuvarlak bakteri cinsi.

Haloenzim : Apoenzim ve kofaktör tarafından oluşturulan tam bir enzimi ifade eden terim.

Halofil : Tuz seven, tuzlu ortamda gelişen. Yaşamaları ve çoğalmaları için % 12-15 oranında tuza gereksinim duyan mikroorganizmalar, halofilik.

Halofilik : Halofil.

Halofit : Tuzlu topraklarda, deniz kıyılarında yetişen bitkiler.

Halogötü : Bıldırcına benzer bir kuş.

Haloğlu : Teyze oğlu.

Halojen asitleri : Halojenlerin hidrojenli bileşikleri, hidroflorik HF, hidroklorik HCl, hidrobromik HBr ve hidroiyodik HI asitler.

 

Halojenlenme : Bir organik bileşiğe halojen katma.

Halojenler : Öğeler Dizgesinin VII-A kümesindeki F, CI, Br ve I öğelerinden oluşan, baz metallerle yaptıkları tuzları , doğada bol bulunan öğeler. Periyodik cetvelin VIIA Grubunda bulunan F, Cl, Br, I, At ametalik elementleri. Halojenler çok değerliklidir ve -1 (klorürler), +1 (hipokloritler), +3 (kloritler), +5 (kloratlar) ve +7 (perkloratlar) yükseltgenme basamaklıdırlar.

Halojenler arası bileşikler : İyotmonoflorür gibi, halojen ailesinin elementlerinden oluşmuş bileşikler. Şartlara bağlı olarak oluşurlar (mesela, eşit hacimlerde klor ve flor, ClF oluşturur, aşırı miktarda flor ile ClF3 oluşur). İki halojenin elektronegatiflikleri arasındaki fark ne kadar büyük ise kaynama noktaları da o kadar büyük olur. Üç veya dört halojenli bileşikler bilinmektedir.

Halojenür : MX, MX2 ve MX3 (M, bir metal, X, bir halojen) şeklindeki halojen bileşikleri. Halojenlerin -1 yüklü olduğu bileşiklere verilen ad.

Halojenürler : Flor, klor, brom ve iyot öğelerinin bileşikleri.

Halolimnik : Tatlı sularda yaşamaya adapte olmuş olan deniz formları.

Halonyum iyonu : H2X+ tipi halojen katyonları. H2I+ iyodonyum iyonu gibi.

Haloplankton : Haliplankton.

Haloragidaceae : Gövdeleri yuvarlak kesitli ve gövde içi ışınsal perdeli olup renkleri yeşilden kırmızı kahverengiye kadar değişen, durgun ve akarsularda gelişen, çok yıllık su bitkileri.

Halotan : 2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifloroetan, mol kütlesi=197,4 g, yoğunluğu 1,875 g/mL, k.n. 50 °C olan suda kısmen çözünen, tatlımsı kokulu, renksiz, uçucu, alavlenmeyen, tıpta anestetik olarak kullanılan devamlı maruz kalındığında karaciğere zarar veren bir sıvı. Veteriner hekimlikte, evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan, 2-bromo-2kloro-1, 1, 1-trifloroetan yapısında, solunum ve dolaşımı ileri derecede baskı altına alan uçucu genel anesteziklerden biri.

 

Haloten : Klorlanmış polietilenin ticari adı.

Haloti : Balgam.

Halotolerant : Tuza dayanıklı mikroorganizma. Yüksek tuz yoğunluğuna dayanıklı.

Magnezyum halojenür : RMgX tipi bileşik (Alkil veya aril, X, halojen), Grignard reaktifi.

Mangan halojenür : Manganezin halojenli bileşiği olup klorür, bromür, florür ve iyodür olarak bulunan madde.

Oksidatif halojensizleşme : Karaciğerdeki biyotransformasyon işlemleri sırasında bazı bileşiklerdeki çok güçlü karbon-halojen bağına etkin oksijen moleküllerinin sokulması suretiyle oluşan yeni ürün olan halohidrinin karbon-halojen bağının kırılması sonucunda halojen madde kaybetmesi olayı.

Tungsten halojen ışıtaç : İçine halojen (iyodin ya da bromin) konularak geliştirilmiş tungsten ışıtaç.

Tungsten halojen lamba : Tungsten filamanlı lambanın geliştirilmiş şekli.

Halojen : Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri.

Halojen lamba : Aydınlatmak için halojen maddesini kullanan ışık kaynağı.

Diğer dillerde Halo anlamı nedir?

İngilizce'de Halo ne demek ? : halo-