Hamartom nedir, Hamartom ne demek

Hamartom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Normal yapılı dokuların yer olarak uygun olmayan lokalizasyonlarda bulunması sonucu oluşan tümör benzeri yapılış bozukluğu. Doku elemanlarının normal dışı dağılımı veya doku elemanlarından birinin oranında görülen anormallikle belirgindir. Hamartomun bileşenleri koristomdan farklı olarak normal lokalizasyondadır.

Hamartom hakkında bilgiler

Hamartom ya da hamartoma geliştiği organda normal olarak mevcut bulunan oluşturucu unsurlarla anormal bir karışımdan oluşan tümör görünümlü bir doku malformasyonudur. Bu doku normal bir görünümde olsa da fonksiyonları değişiktir. Çoğunlukla iyi huylu bir tümördür. Rahatsız edici hale geldiğinde cerrahi müdahaleyle kaldırılabilir. Hamartom en sık görülen akciğer tümörüdür. Torakotomi öncesinde teşhis konulmamışsa hem teşhis hem tedavi amacıyla kitlenin çıkarılması önerilir. Cerrahi rezeksiyon gerekmeden bronkoskopik elektrokoterle de tedavi edilebilmektedir.

Hamartom tanımı, anlamı

Hama : Kaynamış sütün üzerindeki kaymak. Hemen, şimdi. Kalça kemiği, uyluk kemiği. Hemen. Ama. Hemen, derhâl, bk. heman, hemman

Hamar : İmdat ünlemi.

Vasküler diş eti hamartomu : Buzağılarda diş etinde epiteliyal, mezenkimal hücrelerin veya her ikisinin kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen, pembe kırmızı renkte, saplı, 1-2 santimetre çapında, granülasyon dokusunu andıran ve ender görülen bir yapılış bozukluğu, gingival vasküler hamartom.

 

Yapılış bozukluğu : Bir organda veya vücudun daha büyük bir kesiminde, gelişim sürecinde kendine özgü nedenlerle oluşan, herhangi tipteki bir kusurlu gelişim, kusurlu oluşum, malformasyon, kusurlu oluşum, oluşum anomalisi. Kusurlu gelişimle belirgin anomali, dismorfiya, disgenezis.

Cerrahi müdahale : Ameliyat.

Elektrokoter : Kesme ve dağlama amacıyla elektrik enerjisinin kullanıldığı aygıt.

Malformasyon : Abnormalite. Anomali. Yapılış bozukluğu.

Lokalizasyon : Kuruluş yeri seçimi.

Bronkoskopi : Bronşların endoskopik olarak incelenmesi.

Edilebilmek : Edilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Çoğunlukla : Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. Genellikle.

Rezeksiyon : Sağlam kısımları korumak ve gerekiyorsa o kısımların bağlantısını yeniden kurmak suretiyle bir organın bir parçasını kesip çıkarmak için yapılmış olan cerrahi müdahale.

Edilebilme : Edilebilmek işi.

Bronkoskop : Bronşları endoskopik olarak inceleyen aygıt.

Torakotomi : Göğüs kafesi ameliyatı.

Anormallik : Anormal olma durumu.

Çıkarılma : Çıkarılmak işi.

Bir karış : Çok kısa. Çok az. Olması gerekenden uzun.

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

İyi huylu : Sonu iyi, tehlikesiz (hastalık), iyicil.

Diğer dillerde Hamartom anlamı nedir?

İngilizce'de Hamartom ne demek ? : hamartoma