Hamdolsun nedir, Hamdolsun ne demek

Hamdolsun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır.

  • “Tanrı'ya şükürler olsun” anlamında hoşnutluk anlatan bir söz

Hamdolsun anlamı, tanımı

Hoşnutluk : Hoşnut olma durumu

Şükürler : Bartın ilinde, Amasra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Hoşnut : Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Şükür : Tanrı'ya duyulan minneti dile getirme. Mutlu bir olay veya durumdan, yapılmış olan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme.

Anlat : Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarıyan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, yaba.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

 

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Hamburger göstergesi anlamı nedir?

İngilizce'de Hamburger göstergesi ne demek ? : big mac index