Hankered türkçesi Hankered nedir

Hankered ingilizcede ne demek, Hankered nerede nasıl kullanılır?

Hanker after : Hasret çekmek. Özlemini çekmek. Çok arzulamak. Gözü kalmak. Özlemek. İçi gitmek. Çok istemek. Arzulamak. Gönlü kalmak.

Hanker for : Özlemini çekmek.

Hankering : Özlem. Özleme. Canı isteme. Hasret. Arzu.

Hankerings : Özlem. Özleme. Arzu. Canı isteme. Hasret.

Hankers : Hasret duymak. İstek duymak. Can atmak. Özlem duymak. İstemek. Özlem. Çok özlemek. Arzulamak. Özlemini çekmek. Arzu.

Shanked : Sert bir şekilde sağa vuran (golf topu). Baldırdan et kesmek (bacaktan et kesmek).

Thanked : Teşekkür sunmak. Şükretmek. Teşekkür etmek. Teşekkür. Şükran.

Thankee : (ingiliz ingilizcesi) teşekür ederim.

Hankey pankey : Hilekarlık. Üçkağıtçılık. Düzenbazlık.

Hank panky : Dalavere.

İngilizce Hankered Türkçe anlamı, Hankered eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hankered ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Passion : Hırs. Tutkunluk. Öfke. Merak. Düşkünlük. Tutku. İhtiras. Şevku-teheyyüç. Hastalık.

Eager : Sabırsız. İstekli. Canlı. Gayretli. Arzulu. Hevesli. Ateşli. Şevkli. Can atan.

 

Pined : Hasret çekmek. Burnunda tütmek. Hasretlik çekmek. Zayıf düşmek. Çam. Çökmek. Zayıflamak. Bitmek. Erimek.

Desires : Rica etmek. Arzu etmek. İmrenmek. Dilemek. Yalvarmak.

Hunger : İstek. Şiddetli istek. Kıtlık. Hasret çekmek. İştiyak. Yiyecek kıtlığı. Aç bırakmak. Açlık.

Ache : Sızı. Acımak. Merkezi sinir sistemi, otonom gangliyonlardaki sinapslar, alyuvarlar ve kolinerjik sinirlerin uyardığı tüm postsinaptik zarlarda bulunan, asetilkolini kolin ve asetata parçalayan hidrolaz sınıfından bir enzim, kolin esteraz. Sızlamak. Azap. Sancımak. Sancı. Asetilkolinesteraz. Acı.

Ache to : Yanıp tutuşmak.

Adjure : Yalvara yakara istemek. Yeminle istemek. Yalvarıp yakarmak. Yalvarmak. Rica etmek. İstirham etmek.

Be spoiling for : Aranmak. Aramak.

Hankered synonyms : hanker for, eagerness, misses, aspires, lust, be dying to, hankers, hankering, languish, aspirations, appetite, beg for, yearn, missed, adjured, regret, beg, mild, fancy, be sick for, craved, ask for it, yen, miss, yearns, ask, cravings, long, fall over backwards, conation, be after, be willing to, pine.

Hankered zıt anlamlı kelimeler, Hankered kelime anlamı

Intense : Heyecanlı. Ölçülebilir bir büyüklüğün, özellikle bir alanın, bir kuvvetin ve bir erkenin, duyu organlarının etkilenmesi ile algılanır durumda olması. Yoğun. Çarpıcı. Son derece. Kuvvetli. Aşırı. Koyu. Ateşli. Yeğin.

Unaffected : Bozulmamış. Tabii. Etkisiz. Etkilenmemiş. Yapmacıksız. Değişmemiş. Doğal. İçten.