Hardly ever türkçesi Hardly ever nedir

Hardly ever ile ilgili cümleler

English: Ali hardly ever breaks a promise.
Turkish: Ali neredeyse hiç sözünü tutmaz.

English: Ali hardly ever acts his age.
Turkish: Ali neredeyse hiç yaşına göre davranmıyor.

English: Ali actually hardly ever studies.
Turkish: Ali aslında neredeyse hiç çalışmıyor.

English: Ali hardly ever asks questions.
Turkish: Ali nadiren soru sorar.

English: Ali and Mary hardly ever speak to each other.
Turkish: Ali ve Mary neredeyse birbirleriyle hiç konuşmaz.

Hardly ever ingilizcede ne demek, Hardly ever nerede nasıl kullanılır?

Hardly : Yeni yeni. Az bir olasılıkla. Güçbela. Zar zor. Dar darına. Acımasızca. Hiç değil. Zorla. Güçlükle. Güç bela.

Ever : Ebedi. Haçansa. Giderek. Gitgide. Olabildiğince. Durmadan. Hayatında. Herhangi bir zamanda. Bir kez. Şimdiye kadar.

Hardly any : Neredeyse hiç.

Hardly enough summarize : Bir yapıtın pek az kısaltılması ve böylece kullanılması. Tikel özetleme.

Hardly have time to breathe : Aşırı meşgul olmak. Çok yoğun olmak. Başını kaşıyacak vakti olmamak.

Hardly more than : Her şey hesaba katılırsa. Bütünüyle. - den güç bela daha fazla. Yalnızca. -den daha fazla değil.

İngilizce Hardly ever Türkçe anlamı, Hardly ever eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Hardly ever ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Per mille : Binde.

Thousandth : Bininci.

Milli : Mili.

Mil : Bir incin binde biri. Bin.

Almost never : Nerdeyse hiç.

Little or nothing : Hiç denecek kadar. Ya az ya hiç. Hiç denecek kadar az.

Only just : Binbir zahmetle. Yeni. Az önce. Henüz. Zorla. Azıcık.

Rarely : Ender olarak. Ayda yılda bir. Ender. Seyrek. Az. Nadiren. Seyrek olarak. Bayramdan bayrama.

Little : Be.az miktarda. Az. Ufak. Az miktar. Önemsiz. Kısa. Ufak şey. Az miktarda. Genç.

Hardly ever synonyms : hardly any, thousandths, once in a blue moon, mils, scarcely, hardly, barely, millesimal, next to nothing.