Hareketsiz nedir, Hareketsiz ne demek

Hareketsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan

"Hareketsiz" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Başını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz." - Y. K. Karaosmanoğlu

Hareketsiz anlamı, tanımı:

Hareket : Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Devinim. Yola çıkma. Davranış, tutum. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Deprem.

Hareke : Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konulduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

Hareketsizlik : Hareketsiz olma durumu.

Kımıldama : Kımıldamak işi.

Durgun : Neşesiz, keyifsiz, sessiz. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz. Sakin.

Hareketsiz donam : Ağda kenar gözelerin yaka ipine veya bir çerçeveye donam ipile birebir bağlanması.

 

Hareketsiz ışık köprüsü : Yapıya tutturulmuş hareket etmeyen ışık çalışma köprüsü.

Hareketsiz silyum sendromu : Epitel hücre silyumlarının doğuştan ve kalıtsal nedenlerle hareket işlevlerini üstlenememesiyle belirgin, köpeklerde ve insanlarda görülen otozomal çekinik özellikte hastalık. Özellikle solunum ve üreme organları epitelinde, mikrotübüllerde ATP’yi parçalayan proteinin yokluğu, mikrotübüllerin yer değiştirmesi ve sayıca az olmasından kaynaklanır. Kimi olgular Kartagener sendromuyla birliktedir.

Hareketsizlik atrofisi : Kullanılmama atrofisi.

Hareketsiz ile ilgili Cümleler

 • Kopernik zamanında bir çok gök bilimci,1000 yıldan daha fazla süre önce Yunanlı gök bilimci Batlamyus tarafından geliştirilen teoriye inanıyordu. Batlamyus'a göre Dünya evrenin merkeziydi ve hareketsizdi. Batlamyus, diğer bütün gök cisimlerinin Dünya etrafında karmaşık bir düzende hareket ettiğine inanıyordu.
 • Hareketsiz yat.
 • Hareketsiz yatmanı istiyorum.
 • Bebeği uyandırmamak için hareketsiz bir biçimde orada oturuyor.
 • Ellerinizi hareketsiz tutun.
 • Araba tamamen hareketsiz durdu.
 • Ali yerde hareketsiz kaldı.
 • Hareketsiz yatman gerekiyor.
 • Hareketsiz yatmalısın.
 • Ali yerde hareketsiz yatıyordu.
 • Birkaç saat hareketsiz yatmanı istiyorum.
 • Hareketsiz kal!

Diğer dillerde Hareketsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Hareketsiz ne demek? : adj. motionless, immobile, inactive, at rest, dormant, flat, inert, ponderous, put, quiescent, sleepy, stagnant, staring, stationary, still, stock still, tepid

n. in repose

Fransızca'da Hareketsiz : immobile, au repos, inactif/ive, inerte

Almanca'da Hareketsiz : adj. bewegungslos, immobil, inaktiv, inert, reglos, regungslos, ruhig, starr, stier, stocksteif, torpid, unbeweglich, ungelenkig

Rusça'da Hareketsiz : adj. неподвижный, недвижимый, пассивный, инертный, сидячий, деревянный