Harp okulu nedir, Harp okulu ne demek

Harp okulu; bir askerlik terimidir.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Kara, deniz ya da hava kuvvetlerinde görev alacak subay adaylarını yetiştiren ve öğrenim süresi dört yıl olan yüksek okul.

İngilizce'de Harp okulu ne demek? Harp okulu ingilizcesi nedir?:

military school

Harp okulu hakkında bilgiler

Harp Okulu, silahlı kuvvetlerin subay ihtiyacını karşılayan lisans seviyesinde eğitim veren askeri okuldur. Öğrenci ihtiyacını askeri liselerden veya sivil liselerden temin etmektedir.

Harp okulu anlamı, tanımı:

Silahlı : Silahı olan.

Kuvvet : Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü. Fiziksel güç, takat. Güç. Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Yetke, erk, nüfuz.

Subay : Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.

Harp : Savaş.

Okul : Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Ekol.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

 

Yüksekokul : Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi.

Harbiye : Savaşla ilgili işler. Harp okulu.

Lisans : Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece. Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni. Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bir malı yabancı firma adına üretme izni. Bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı.

Seviye : Düzey.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.

Asker : Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Er. Askerlik görevi veya ödevi. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli.

Diğer dillerde Harp okulu anlamı nedir?

İngilizce'de Harp okulu ne demek? : n. military college, staff college

Almanca'da Harp okulu : n. Offiziersschule