Harrumph türkçesi Harrumph nedir

  • Burnundan solumak.
  • Öksürmek.
  • Ateş püskürmek.
  • Sinirinden köpürmek.
  • Kuvvetle öksürmek.

Harrumph ingilizcede ne demek, Harrumph nerede nasıl kullanılır?

Harrumphed : Öksürmek. Burnundan solumak. Sinirinden köpürmek. Ateş püskürmek. Kuvvetle öksürmek.

Harrumphs : Kuvvetle öksürmek. Öksürmek. Ateş püskürmek. Burnundan solumak. Sinirinden köpürmek.

Harridan : Kocakarı. Cadaloz.

Harridans : Cadaloz. Kocakarı.

Harried : Rahatsız etmek. Yorgun. Kızgın. Bezgin. Rahatsız edilerek sinirlendirilmiş. Rahatsız. İşkence görmüş. Canı sıkkın.

Harris : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Missouri eyaletinde şehir. Erkek ismi. Soyadı. İowa eyaletinde şehir. Minnesota eyaletinde şehir.

Harrier : Doğan. Yağmacı. Tavşan tazısı. Bir tür doğan. Yağmacı kimse. Soyguncu. Krosçu. Tazı.

Harriot : İngiliz cebir okulunu kuran. Yeni semboller ve formül tanıtan ingiliz matematikçi ve astronom. Soyadı. Thomas harriot (1560-1621).

Harries : Yakıp yıkmak. Sinirini bozmak. Rahatsız etmek. Yağmalamak. Soymak. Bozmak. Yağma etmek. Eziyet vermek. Eziyet etmek.

Harriers : Yağmacı. Tavşan tazısı. Bir tür doğan. Tazı. Krosçu.

İngilizce Harrumph Türkçe anlamı, Harrumph eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Harrumph ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Coughs : Öksür. Gıcık tutmak. Öksürme. Öksürük. Öksürür gibi ses çıkarmak.

Fizzing : Vızlamak. Köpürmek. Fışıltı. Fışıldamak. Şampanya. Fışırdatmak. Fışırdamak. Köpürme. Fışır fışır köpürdemek (gazoz veya soda veya şampanya vb).

Cough : Öksürük. Solunum yollarında biriken mukus ve içindeki partiküllerin ani ve gürültülü bir nefes verme hareketiyle ağız boşluğuna getirilmesi ve bu biçimde uzaklaştırılmasını sağlayan önemli bir savunma refleksi. Yötel. Öksürme. Yötelmek. Öksürür gibi ses çıkarmak. Gıcık tutmak. Öksür. Yötelme.

Fulminated : Patlamak. Gürlemek. Verip veriştirmek. Yasaklama getirmek. Parlamak. İnfilak etmek. Gürleme. Patlayıcı madde. Patlatmak.

Be on the warpath : Savaş riskine sahip olmak. Küplere binmek.

Burn with a low blue flame : Barut kesilmek. Bulut gibi sarhoş olmak. Sarhoş olmak. Fitil gibi sarhoş olmak.

Snorted : Kızgınlıkla söylemek. Pofurdamak. Homurdanmak. Horuldama. Küçümseyerek söylemek. Horultu. Kahkaha ile gülmek. Kahkaha. Burnundan soluma. Öfkeyle burnundan solumak.

Fulminates : Patlamak. İnfilak etmek. Patlayıcı madde. Gürlemek. Patlatmak. Verip veriştirmek. Gürleme. Parlamak. Yasaklama getirmek.

Fumed : Hiddetlenmek. Tütmek. Tütsülemek. Duman çıkarmak. Kudurmak.

Harrumph synonyms : harrumphs, hems, blow like a grampus, ranting, snorts, hawked, hem, fizz, coughed, be angry, huffs, huffing, fulminate, snort, huff, harrumphed, get hot under the collar, hawk, be up in arms, ranted, snorting, fizzes, fizzed, huffed, bark, rant, breathe heavily, barked.